Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Giżycko – Korsze

Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Giżycko – Korsze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy drugiego odcinka linii Ełk – Korsze. Rozpisano przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Giżycko – Korsze. Inwestycja usprawni podróże w województwie warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej. Możliwe będą szybsze i wygodniejsze podróże. Realizację robót zaplanowano po 2023 roku.

Przetarg ogłoszono na 50-kilometrowy odcinek Giżycko – Korsze. Cały projekt zakłada modernizację ok. 100-kilometrowej trasy Ełk – Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu planowany po pracach, to poniżej 2 godz. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni elektryfikacja linii. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na krótszy czas przejazdu. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że oferta podróży może być bardziej atrakcyjna – będzie mogło jeździć więcej pociągów.

Planowana inwestycja zakłada, że podróżni zyskają dostępniejsze 4 stacje (Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze) i 5 przystanków (Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn, Linkowo). Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W ramach inwestycji wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa 38 przejazdów kolejowo-drogowych i 84 obiektów inżynieryjnych m.in. mostów i wiaduktów. Przewidziano wiadukt drogowy w Sterławkach Wielkich. Sprawny ruch pociągów umożliwi lokalne centrum sterowania w Korszach.

Przygotowania do elektryfikacji odcinka Ełk – Giżycko

W ramach pierwszego etapu inwestycji na odcinku Ełk – Giżycko rozpoczynają się pierwsze prace związane z elektryfikacją trasy. Wykonawca gromadzi materiały i przygotowuje teren pod przyszłe prace. Specjalny sprzęt będzie montował fundamenty pod słupy, na których finalnie rozwieszona będzie sieć trakcyjna. Demontowana jest stara infrastruktura na stacjach i przystankach.

Roboty na odcinku Ełk – Giżycko w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” zostały zaplanowane do I kw. 2024 roku. Wartość prac to 649 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł.

Kolejne etap projektu – na odcinku Giżycko – Korsze – zaplanowano do realizacji po 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.