Obywatele Ukrainy mogą dłużej podróżować bezpłatnie pociągami WKD i KW

Obywatele Ukrainy mogą dłużej podróżować bezpłatnie pociągami WKD i KW

Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Koleje Wielkopolskie wydłużyły nieodpłatne i nieograniczone przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że decyzją zarządu spółki w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Mazowieckiego do dnia 30.04.2022 wydłużona zostaje dla obywateli Ukrainy możliwość nieodpłatnych i nieogranoczonych przejazdów pociągami WKD.

Koleje Wielkopolskie wydłużyły termin akcji pomocowej dla obywateli Ukrainy do 25 kwietnia 2022 r. Nieodpłatnie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Wielkopolskich mogą osoby legitymujące się ukraińskim dowodem tożsamości.

Bezpłatne przejazdy przysługują kobietom, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz mężczyznom powyżej 60 roku życia.

Podczas przejazdu pociągiem wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Dodatkowe informacje na temat wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.