O prawie kolejowym na konferencji Rail 22

O prawie kolejowym na konferencji Rail 22

Czy zmiany w ustawie o transporcie kolejowym są potrzebne? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Rail 22: Prawo kolejowe legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Pro Kolej, a partnerem konferencji był Urząd Transportu Kolejowego.

Przez ponad 17 lat obowiązywania obecna ustawa o transporcie kolejowym doczekała się 77 nowelizacji (średnio co 83 dni) i rozrosła się do 26 rozdziałów i 288 artykułów. Na jej podstawie wydano 165 aktów wykonawczych, tysiące decyzji administracyjnych oraz ponad 600 orzeczeń sądowych. Branża kolejowa często mówi o niejasnościach oraz braku precyzji i spójności niektórych zapisów. Zdaniem obserwatorów rynku ustawa nie zapewnia odpowiedniego powiązania kwestii bezpieczeństwa, regulacji, nadzoru, interoperacyjności i przestrzegania praw pasażerów.

Konferencję odtworzyli dr inż. Ignacy Góra oraz dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji Pro Kolej. Prezentację na temat czy jest potrzebna nowa ustawa o transporcie kolejowym przedstawił mec. Marcin Trela, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej UTK. O głównych problemach interpretacyjnych w zakresie prawa kolejowego z perspektywy klienta kolei mówił dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate z Kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka. Procedury kontroli rozstrzygnięć wydawanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym zaprezentowała mec. Monika Laske, adwokat z  Kancelarii Adwokackiej Monika Laske. Wdrożenie części technicznej IV pakietu kolejowego było tematem wystąpienia mec. Michała Zięby – radcy prawnego z Kancelarii Prawnej ECh&W. W panelu dyskusyjnym oceniającym 17 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym wzięli udział prof. Marek Wierzbowski, adwokat w Kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy, dr Karolina Wojciechowska, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Karolina Wojciechowska oraz mec. Marcin Trela z UTK. Dyskusję moderował dr Stefan Akira Jarecki z Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego widzi potrzebę zmian w ustawie o transporcie kolejowym i na zakończenie konferencji zaprosił uczestników debaty, prawników, którzy na co dzień zajmują się prawem kolejowym do współpracy.

– Zauważamy, że po 17 latach obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym należy zastanowić się nad tym co w przepisach należałoby zmienić, tak by ten akt prawny nadal spełniał swoją rolę – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W konferencji wzięło udział zdalnie ponad 100 osób.