Nowy rozkład pociągów WKD

Nowy rozkład pociągów WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała od poniedziałku 17 lipca 2023 r.  obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy pociągów na linii WKD. W weekend wstrzymany zostanie natomiast ruch pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska.

W rejonie przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia, w ramach inwestycji realizowanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej, utrzymane zostaną założenia dla organizacji ruchu przyjęte od dnia 01.07.2023, tj. prowadzenie ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD z częstotliwością dostosowaną do przepustowości tego odcinka.

Organizacja ta będzie obowiązywać do odwołania, do ok. 2  września 2023.

Jednocześnie od dnia 17 lipca 2023 r., w związku z kolejnymi etapami prac w ramach rozbudowy i przebudowy linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim przywrócone zostaje kursowanie pociągów na przedmiotowym odcinku w dni powszednie, w godz. 8:45-16:45.

Tym samym zakończą się cykliczne ograniczenia w porze dziennej wymagające zastąpienia pociągów przez połączenia autobusowe (linia ZA1). Nadal jednak zastępcza komunikacja autobusowa (linia ZA12) obsługiwać będzie wyłączony z ruchu kolejowego odcinek do Milanówka.

Od dnia 17.07.2023 rozkład jazdy pociągów zostaje ujednolicony dla wszystkich dni tygodnia. W ramach kontynuacji inwestycji prowadzonej na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego w najbliższych tygodniach będą jeszcze wprowadzane pewne ograniczenia o charakterze krótkotrwałym lub indywidualnym. Informacje w tym zakresie zostaną opublikowane w ramach odrębnych komunikatów.

Rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 17.07.2023-02.09.2023

Jednocześnie przewoźnik poinformował, że w związku z koniecznością wykonania robót w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z przyległym szlakiem, obejmującej m.in. włączenie do układu przebudowywanego toru nr 2 na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, od piątku, 21.07.2023 od godz. 08:45 do niedzieli, 23.07.2023 do godz. 16:45 ruch pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie całkowicie wstrzymany.

Zamiast pociągów wyjadą pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej.

Od poniedziałku, 24.07.2023 zostanie przywrócony rozkład jazdy pociągów ujednolicony dla wszystkich dni tygodnia, ustalony dla okresu 17.07.2023-02.09.2023. Jednocześnie Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w ramach kontynuacji inwestycji prowadzonej na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego w najbliższych tygodniach będą wprowadzane dodatkowe ograniczenia o charakterze krótkotrwałym lub indywidualnym. Najbliższy termin planowanych ograniczeń: 04-06.08.2023 (piątek-niedziela). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane w ramach odrębnych komunikatów.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nową organizacją ruchu pociągów na linii WKD.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 21.07.2023 (piątek)

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 22.07.2023 (sobota)

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 23.07.2023 (niedziela)