Nowy rozkład jazdy pociągów WKD

Nowy rozkład jazdy pociągów WKD

Po zakończeniu realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego została wprowadzona nowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD.

Częstotliwość kursowania pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego wynosi co 15-30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 20-40 minut w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz co 60 minut w soboty, niedziele i święta. Częstotliwość kursowania pociągów do/z Milanówka wyniesie: co 60 minut we wszystkie dni. Nie będzie pociągów na krótszej relacji, tj. do/z Podkowy Leśnej Głównej, które ulegną wydłużeniu do Grodziska Mazowieckiego.

Na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej przez Komorów do Warszawy pociągi WKD w dni powszednie pojadą częściej dzięki wzmocnieniu obsługi wraz ze zmianą organizacji pracy w obrębie posterunku końcowego na przystanku Warszawa Reduta Ordona, a także utrzymaniu posterunku odstępowego w Michałowicach. Częstotliwość kursowania pociągów na obszarze m.st. Warszawy, na odcinku do przystanku końcowego Warszawa Reduta Ordona wyniesie w dni powszednie: co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza godzinami szczytu, co stanowi odpowiedź na postulaty i uwagi zgłaszane przez podróżnych w ramach konsultacji projektu rocznego rozkładu jazdy pociągów 2023/2024. Częstotliwość kursowania w soboty, niedziele i święta wyniesie co 30 minut.

Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie / Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD, w ramach kontynuacji zasad organizacji ruchu, w zamian za wycofane pociągi WKD nadal obowiązywać będzie przejęcie obsługi przez zastępcze środki transportu autobusowego, tramwajowego i kolejowego, pozostające w dyspozycji innych organizatorów przewozów lub przewoźników (ZTM/WTP, Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.), które zostają udostępnione pasażerom w ramach honorowania biletów WKD na określonych odcinkach tras wytypowanych linii, na podstawie zawartych porozumień (w tym: zlecenie przez WKD Zarządowi Transportu Miejskiego organizacji dedykowanej dla pasażerów WKD linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 na trasie: PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny, z częstotliwością dostosowaną do częstotliwości kursowania pociągów WKD).

W dalszym ciągu będzie funkcjonować linia autobusowa ZA1 dedykowana wyłącznie dla relacji pomiędzy stacjami i przystankami, z których zostały wycofane pociągi WKD. Linia ZA1 zostaje utrzymana na trasie PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny (przystanek 06 zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich nad stacją Warszawa Śródmieście WKD za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy). Linia ZA1 będzie kursować wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, tj. 5:01-10:05 i 13:59-19:15), wspomagając pozostałe linie regularne, objęte honorowaniem biletów WKD. Linia będzie mieć ograniczoną liczbę przystanków pośrednich, zatrzymując się tylko przy Dworcu Zachodnim, przy placu Zawiszy oraz przy placu Starynkiewicza. Do jej obsługi w dalszym ciągu będą kierowane wyłącznie autobusy przegubowe z częstotliwością kursowania co ok. 15-20 minut, dostosowaną do rozkładu jazdy pociągów WKD zatrzymujących się w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje ponadto, że do dyspozycji podróżnych w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego, tj. 6:00-9:00 w dalszym ciągu pozostawać będzie linia autobusowa 158, która w wydłużonych kursach spod CH Reduta po zawróceniu na rondzie przy ul. Popularnej, podjedzie na przystanek przesiadkowy PKP WKD Aleje Jerozolimskie, skąd zabierze pasażerów w kierunku Dworca Centralnego, wspomagając na tej relacji linie ZA1 i 127.

Przewoźnik przypomina, że głównym punktem przesiadkowym w drodze do/z centrum Warszawy pomiędzy pociągami WKD i zastępczymi środkami transportu w postaci linii autobusowych WTP i połączeń kolejowych WTP (SKM) i KM jest przystanek kolejowy „Warszawa Aleje Jerozolimskie” na sieciach WKD i PKP PLK S.A. oraz przystanek autobusowy w obrębie zespołu „PKP WKD Aleje Jerozolimskie”. Obok dotychczas funkcjonujących regularnych połączeń autobusowych i kolejowych w ramach honorowania na odcinku do Dworca Centralnego wszystkich rodzajów biletów WKD, dla pasażerów przesiadających w obrębie tego przystanku uruchomiono dedykowaną linię zastępczą ZA1 oraz w wybranych kursach w porannym szczycie przewozowym skierowano linię 158.

Dla podróżnych udających się w kierunku centrum Warszawy (oraz powrotnym z centrum) obowiązuje przesiadka w obrębie przystanku „Warszawa Aleje Jerozolimskie”. Przystanek osobowy „Warszawa Reduta Ordona” wypełnia rolę lokalną, umożliwiającą dojazd do znajdujących się w pobliżu terenów biurowych i handlowych, służy do zmiany kierunku jazdy pociągów oraz z uwagi na zmodyfikowaną trasę linii 158 pomimo możliwości dojścia pieszego do przystanku początkowego tej linii „CH Reduta” w odległości ok. 350 m nie jest zalecany jako punkt przesiadkowy.