Nowy konkurs na stanowisko prezesa PPM-T

Nowy konkurs na stanowisko prezesa PPM-T

Rada Nadzorcza spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe ogłosiła nowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, była zatrudniona co najmniej przez 5 lat na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie w branży kolejowej.

Zgłoszenia kandydatów musi być dostarczone do siedziby spółki w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa,  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej.

Przypomnijmy, że w poprzednim postępowaniu, 21 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe powołała na stanowisko prezesa zarządu Aleksandrę Merchel-Koter, która po tygodniu urzędowania złożyła rezygnację.

Zgłoszenia od nowych kandydatów zostaną otwarte 12 kwietnia 2023 r. Rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki PPM-T lub w siedzibie PKP Polskie Linie lub w formie wideokonferencji w terminie do 12 maja 2023 r.