Nowy alert bezpieczeństwa Szwajcarii dotyczący ERTMS

Nowy alert bezpieczeństwa Szwajcarii dotyczący ERTMS

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa opublikował alert bezpieczeństwa związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń pokładowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na skutek wprowadzenia błędnych danych. Jest to kolejny alert zwracający uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad danymi wprowadzanymi do systemu.

W lipcu 2020 r. w Szwajcarii doszło do incydentu kolejowego, który spowodowany był, jak wstępnie ustalono, wprowadzeniem do pokładowego systemu ETCS nieprawidłowych danych dotyczących średnicy kół pojazdu. Problem dotyczy urządzeń EBICab 2000 produkcji Bombardiera w wersji P7 MR1.3. W efekcie urządzenia pokładowe ERTMS błędnie obliczały położenie czoła i końca pociągu, co prowadziło do nieprawidłowego nadzorowania lokalizacji końca zezwolenia na jazdę czy miejsca ograniczenia prędkości.

Jest to kolejny alert bezpieczeństwa zwracający uwagę na problem prawidłowego pomiaru przejechanej odległości przez urządzenia pokładowe. Incydenty spowodowane nieprawidłowościami w tym obszarze były już przyczyną wystosowania alertów w kwietniu i maju 2020 r. Wszystkie te incydenty potwierdzają istotne znaczenie właściwego nadzoru nad prawidłowością informacji wprowadzanych do urządzeń pokładowych systemu.

Dotychczasowe incydenty wynikały z błędnego wprowadzania danych w trakcie czynności utrzymaniowych. W tym kontekście warto przypomnieć, że pracownicy wykonujący czynności utrzymaniowe pojazdów powinni być odpowiednio wyszkoleni i świadomi odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą, a ta powinna być z kolei nadzorowana przez kompetentny personel. Systemowe podejście do nadzorowania procesów utrzymania jest szczególnie istotne w kontekście kończącego się 16 czerwca 2022 r. okresu przejściowego na uzyskanie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) przez podmioty utrzymujące pojazdy inne niż wagony towarowe.

Wiele wskazuje jednak na to, że najnowszy alert dotyczy błędu powstałego już na etapie produkcji podsystemu, który nie został wykryty w trakcie weryfikacji WE podsystemu. O odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami powinny zatem także pamiętać jednostki notyfikowane realizujące procesy weryfikacji WE podsystemów. Równolegle trwają prace nad dostosowaniem specyfikacji europejskich celem wyeliminowania możliwych błędów na poziomie składników interoperacyjności i podsystemu.