Nowe zasady wjazdu do Niemiec

Nowe zasady wjazdu do Niemiec

Od 5 grudnia 2021 r. Polska została uznana przez władze niemieckie za obszar wysokiego ryzyka. Decyzją Instytutu Roberta Kocha na listę obszarów wysokiego ryzyka trafiła również m.in. Szwajcaria. Wjazd na teren Niemiec wymaga wykonania testu, zgłoszenia wjazdu do rejestru oraz powoduje konieczność odbycia kwarantanny na własny koszt. Z konieczności testu i kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione.

Przed wjazdem z Polski należy zarejestrować się na stronie www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w języku polskim, jednak nazwy krajów trzeba wpisz w języku niemieckim lub angielskim. Dane podane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia.

Jeżeli posiadamy negatywny wynik testu, jesteśmy zaszczepieni lub jesteśmy ozdrowieńcami to musimy o tym poinformować podczas rejestracji urząd ds. zdrowia.

Wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 roku życia;
 • osoby zaszczepione (co najmniej po 14 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (od 28 dni do 6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Kwarantannie nie podlegają osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego jeśli nie są zaszczepieni albo ozdrowieńcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które podróżują przez Niemcy tranzytem. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgraniczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn. 
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku posiadania certyfikatu szczepienia/ozdrowieńca albo negatywnego wyniku testu.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny.inter