Nowe osoby w zarządzie Trakcji

Nowe osoby w zarządzie Trakcji

Rada Nadzorcza Trakcji, podjęła uchwały o powołaniu Pana Jerzego Pazury na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego oraz Pana Andrzeja Kozery na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Operacyjnego.

Pan Jerzy Pazura jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia menedżerskie w Paryżu, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako CFO Spółek Skarbu Państwa, prywatnych przedsiębiorstw i międzynarodowych firm. 

Pan Andrzej Kozera jest absolwentem Politechniki Radomskiej im. K. Puławskiego w Radomiu, gdzie uzyskał tytuł zawodowy Inżyniera w sp. Organizacja i Technika Transportu Kolejowego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. K. Puławskiego w Radomiu, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. W 2019 r ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Przed objęciem funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego Trakcji  sprawował funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno – Produkcyjnych w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu. Ponadto zajmował kierownicze stanowiska w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe.