Nie będzie specjalnych stref w wagonach PKP IC dla przewozu psów

Nie będzie specjalnych stref w wagonach PKP IC dla przewozu psów

PKP Intercity nie rozważa możliwości wydzielenia specjalnej strefy dla podróżnych z psami – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poseł Pauliny Matysiak.

Na początku sierpnia posłanka Pauliny Matysiak. Skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie biletów kolejowych na przewóz zwierząt w pociągach PKP Intercity.  Pani poseł zapytała wówczas czy planowane jest wprowadzenie taryfy degresywnej na przewóz zwierząt bez transportera.

Jak poinformowała spółka PKP Intercity za pośrednictwem ministra Bittela,  opłata za przewóz psa jest zryczałtowana, dlatego też nie ma znaczenia na jaką odległość dany pies jest przewożony.

Poseł Matysiak zapytała również dlaczego nie można kupić biletu dla psa bez przypisywania do niego konkretnego pasażera i czy zostanie wprowadzony bilet dla psa, który będzie można wykorzystać w dowolnej relacji PKP Intercity.

Wiceminister infrastruktury ds. kolei poinformował, że nad przewożonym psem bezpośrednią opiekę sprawuje podróżny, dlatego na bilecie na przewóz psa jest wskazany numer biletu podróżnego.

– Takie rozwiązanie umożliwia zidentyfikowanie właściciela psa w razie wyrządzenia przez zwierzę jakiejkolwiek szkody. Ponadto, bilet na przewóz psa można wydać w dowolnej relacji, pod warunkiem, że jest ona zgodna z relacją przejazdu jego opiekuna – informuje Bittel

Dodatkowo poseł zapytała o popularność, jaką cieszą się takie podróże w ostatnich pięciu latach. Z danych przedstawionych w odpowiedzi na interpelację, wiemy że na przestrzeni ostatnich pięciu lat udział przewozu psów w stosunku do wszystkich zrealizowanych przewozów ogółem wzrastał. W 2016 r. wyniósł on 0,19%, w 2017 r. – 0,21%, w 2018 r. – 0,22%, w 2019 – 0,24% a w 2020 – 0,32 %.