Newag z umową na P3/1 pojazdów 31WE i 36WEa Kolei Dolnośląskich

Newag z umową na P3/1 pojazdów 31WE i 36WEa Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie podpisały z Newagiem umowę na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 pojazdów 31WE i 36WEa wraz z legalizacją liczników energii elektrycznej.

Na sfinansowanie prac przy pięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 31WE dolnośląski przewoźnik zamierzał przeznaczyć 3 720 750,00 zł brutto, a na realizację prac dotyczących sześciu elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 36WEa – 3 601 440 zł brutto.

Jedyną ofertę w postępowaniu złożył producent pojazdów – firma Newag, która za realizację prac oczekiwała odpowiednio 3 763 800 zł brutto oraz 4 280 400 zł brutto.

Po przeanalizowaniu oferty przewoźnik postanowił zwiększyć budżet i wybrał ofertę nowosądeckiej spółki, a w tym tygodniu podpisał umowę.

Termin realizacji zamówienia określono na okres do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym termin realizacji pojedynczej obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z legalizacją liczników energii elektrycznej w pojazdach to 15 dni roboczych. Przekazanie pierwszego pojazdu do wykonania przeglądu P3/1 planowanej jest w listopadzie (36WEa-011), kolejnego w grudniu (31WE-021).

Dodajmy, że w marcu 2022 r. Newag otrzymał zamówienia na wymianę kół monoblokowych, tarcz hamulcowych i sprężyn pneumatycznych w tych samych pojazdach.