Newag publikuje wstępne wyniki finansowe. Ponad 43 mln zł zysku netto

Newag publikuje wstępne wyniki finansowe. Ponad 43 mln zł zysku netto

Zarząd Newagu przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki oraz Grupy za 2023 r. Z danych wynika, że Newag odrobił zeszłoroczną stratę i wyszedł na spory plus.

Przychody spółki Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1.216,6 mln zł i były wyższe o 267,8 mln zł (+28,2%) w porównaniu do roku 2022. Marża brutto ze sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 198,2 mln zł i była wyższa o 109,6 mln zł (+123,7%) w porównaniu do roku 2022. W ujęciu procentowym marża ta zwiększyła się o 7 punktów procentowych: z 9,3% w roku 2022 do 16,3% w roku 2023.

W 2023 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 43,4 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 70 mln zł w porównaniu do roku 2022. Jednocześnie EBITDA wyniosła 147,3 mln zł w porównaniu do 57,9 mln zł za rok 2022.

Przychody Grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1.231,1 mln zł i były wyższe o 267,2 mln zł (+27,7%) w porównaniu do roku 2022. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 263,1 mln zł i była wyższa o 114,8 mln zł (+77,4%) w porównaniu do roku 2022. W ujęciu procentowym marża ta zwiększyła się o 6 punktów procentowych: z 15,4% w roku 2022 do 21,4% w roku 2023.

W 2023 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 95,1 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 72,3 mln zł w porównaniu do roku 2022. Jednocześnie EBITDA wyniosła 186,1 mln zł w porównaniu do 97,3 mln zł za rok 2022.

Jak tłumaczy zarząd, na wyniki spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

  • zbudowany portfel zamówień gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów oraz seryjność produkcji niektórych projektów;
  • realizacja istotnej części rocznych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2023 roku, co wynikało z harmonogramów realizowanych projektów i terminów odbiorów pojazdów przez klienta;
  • wartość marży na sprzedaży; osiągnięta marża jest pochodną realizacji wolumenu sprzedaży (o ponad 267 mln zł większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) oraz struktury produktowej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych. Zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku 2022 to również większy wolumen sprzedaży po przekroczeniu progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostały pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk spółki.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki spółki zostaną opublikowane w dniu 19 kwietnia 2024 r.