Newag jest blisko dostawy kolejnych wielosystemowych lokomotyw dla PKP Intercity

Newag jest blisko dostawy kolejnych wielosystemowych lokomotyw dla PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na dostawę 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h, wraz z świadczeniem usług utrzymania. Przetarg zawiera prawo opcji, pozwalające zamówić dodatkowe 32 pojazdy.

Na sfinansowanie zamówienia w zakresie podstawowym PKP Intercity zamierza przeznaczyć 2 309202 000 zł brutto, a z prawem opcji 3 482130 000 zł brutto. Jedyną ofertę złożył Newag. Nowosądecki producent za realizację zamówienia podstawowego oczekuje 2 289 829 500,00 zł brutto, a za dostawę wszystkich 95 lokomotyw 3 452 917 500 zł brutto.

Przypomnijmy, że ogłoszone w czerwcu  2021 r. postępowanie zostało podzielone na kilka etapów. W było składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W sierpniu 2021 r. informowaliśmy, że do PKP Intercity wpłynęło siedem wniosków od zainteresowanych firm o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał bowiem uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Dodajmy, że obecnie PKP Intercity ma zakontraktowaną dostawę 15 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych. Najpierw przewoźnik podpisał umowę 10 pojazdów, a następnie skorzystał z prawa opcji i zamówił w Newagu kolejne 5 wielosystemowych Grifinnów.