Newag dostarczy na Pomorze nowe pociągi

Newag dostarczy na Pomorze nowe pociągi

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozstrzygnął przetarg na dostawę dwóch nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych  z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 29 składów.

Choć początkowo samorząd na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 55 350 000,00 zł brutto, to po ocenie złożonych oferty zdecydowano o zwiększeniu finansowania o dodatkowe 14 637 000 zł brutto i wyborze oferty Newagu jako najkorzystniejszej.

Dodajmy, że drugą ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz w wysokości 104 919 000zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawy dwóch typów pojazdów.

Jak tłumaczył samorząd nie dokonano podziału zamówienia na części (EZT Typu 1 i EZT Typu 2), gdyż pojazdy te zaplanowano do kursowania w trakcji wielokrotnej po zelektryfikowaniu linii kolejowych nr 201, 214, 229, 248 i 253, co wymaga jednego systemu sterowania pojazdami i urządzeniami będącymi na wyposażeniu pojazdów.

Typ 1 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o długości od 70 do 76 m  z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 10 sztuk EZT.

Typ 2 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o długości od 76 do 86 m z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 19 sztuk EZT..