Na stacji Wałbrzych Szczawienko podróżni skorzystają z przebudowanego peronu

Na stacji Wałbrzych Szczawienko podróżni skorzystają z przebudowanego peronu

Podróżni na stacji Wałbrzych Szczawienko wygodniej wsiądą do pociągów. Za kilka miesięcy nowy przystanek Wałbrzych Centrum zwiększy dostęp do kolei. Na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry rośnie liczba stacji i przystanków, zwiększających atrakcyjność podróży i zapewniających dostęp do pociągów dla wszystkich podróżnych.

Na stacji Wałbrzych Szczawienko od 14 czerwca podróżni będą korzystać z przebudowanego peronu. Zapewnione jest dogodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Peron ma nową nawierzchnię, zaznaczony pas bezpieczeństwa i ścieżkę naprowadzającą dla osób niedowidzących. Na peronie zamontowano dwie wiaty i odnowione oświetlenie. Jest czytelne oznakowanie oraz tablice i gabloty informacyjne.

Sprawny ruch pociągów przez stację zapewniają przebudowane tory i rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, gwarantujące niezakłócony ruch w warunkach zimowych. Zamontowane są nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające i sterujące ruchem pociągów w rejonie stacji Wałbrzych Szczawienko. Uruchomiono nowe urządzenia radiołączności dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji podczas prowadzenia ruchu kolejowego.

Odnowiony most i wiadukt

Odnowiony został most kolejowy nad rzeką Pełcznicą oraz zachodni wiadukt nad ul. Stacyjną. Prace przeprowadzono przy utrzymaniu przejezdności ważnej linii, łączącej Wrocław, Wałbrzych i Jelenią Górę. Kolejną faza prac będzie przebudowa peronu nr 2, oraz przylegających torów i remont wschodniego wiaduktu kolejowego nad ul. Stacyjną.

Wałbrzych Centrum – nowy przystanek

W Wałbrzychu budowany jest nowy przystanek Wałbrzych Centrum. Będzie zintegrowany z komunikacją autobusową; usprawni lokalną komunikację w rejonie Wałbrzycha i ułatwi dostęp do połączeń kolejowych.

Zakończone zostały już zasadnicze roboty przy budowie jednego z dwóch peronów (peronu nr 2). Jest przeszklona konstrukcja wiaty. Wybudowano szyb windowy i schody. Przebudowany jest tor, sąsiadujący z peronem. Wykonane zostały konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Prace koncentrują się przy budowie przejścia tunelowego. Na koniec roku planowane jest zakończenie prac i udostępnienie przystanku.

Przebudowa stacji Wałbrzych Szczawienko oraz budowa przystanku Wałbrzych Centrum prowadzona jest w ramach zadania, obejmującego również zakończoną już modernizację stacji w Świebodzicach. Wartość tej inwestycji – finansowanej ze środków budżetowych – wynosi ponad 84,2 mln zł. Zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku.

Kolej dostępniejsza i atrakcyjna

Modernizowana stacja Wałbrzych Szczawienko oraz budowany przystanek Wałbrzych Centrum to kolejne przedsięwzięcia, podnoszące komfort podróżowania koleją na trasie Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. W ubiegłym roku na linii oddano nowy przystanek Mokronos Górny, zakończono przebudowę stacji w Jaworzynie Śląskiej i Świebodzicach, a w Jeleniej Górze oddano 2 nowe przystanki – Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa oraz zmodernizowano przystanek Jelenia Góra Cieplice i Jelenia Góra Sobieszów. Inwestycje konsekwentnie podnoszą komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ułatwiają dostęp do komunikacji kolejowej, zwiększając udziału ekologicznego transportu w przewozach publicznych.