Na stacjach w Głownie i Strykowie powstaną kładki

Na stacjach w Głownie i Strykowie powstaną kładki

Na trasie z Łodzi do Łowicza – na stacjach w Głownie i Strykowie rozpoczyna się budowa kładek i wind na perony. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększy dostępność do kolei. Przewidziano również budowę parkingów obok stacji, co ułatwi łączenie podroży autem i pociągiem. Wartość prac współfinansowanych ze środków unijnych z RPO województwa lidzkiego, to ok. 18 mln zł.

Kładki na stacjach w Głownie i Strykowie zwiększą dostępność do pociągów kursujących między Łodzią i Łowiczem. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, podróżnym z ciężkim bagażem, opiekunom z dziećmi w wózkach lepszy dostęp do pociągów zapewnią windy. Będzie dogodne połączenie stacji z miastem.

Przed dworcami w Głownie i Strykowie przewidziano budowę parkingów dla samochodów. Ustawione zostaną również wiaty rowerowe. Będą nowe chodniki. Na stacjach utrzymane zostaną obecne przejścia do peronów. W Głownie chodnik wzdłuż torów połączy przejście w poziomie szyn przy peronach z przejazdem kolejowym w ciągu ul. Zabrzeźniańskiej.

W Głownie i Strykowie wykonawca zgromadził sprzęt i materiały. Rozpoczęły się przygotowania do budowy podpór kładek.

Prace w Głownie i Strykowie są realizowane w ramach projektu o wartości ok. 50 mln zł netto „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Projekt obejmuje również budowę nowego przystanku Pabianice Północ i przebudowę dworca Zduńska Wola.

Pabianice Północ przybliżą kolej mieszkańcom

Nowy przystanek poprawi dostępność do kolei w drugim co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej. Zapewni mieszkańcom Pabianic dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa jednokrawędziowe perony będą w rejonie przejazdu przy ul. Lutomierskiej. Wyposażone zostaną w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie.

Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Przewidziano parking oraz wiatę rowerową. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale br.

Lepsza obsługa na stacji i dworcu w Zduńskiej Woli

Na stacji Zduńska Wola prace realizowane wspólnie z miastem zwiększą funkcjonalność dworca. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki. Rozpoczęcie robót zaplanowano w maju br.

Zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” jest współfinansowane w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Roboty zakończą się w 2023 r.