Multiconsult Polska zaprojektuje przebudowę bocznicy PKP IC w Przemyślu

Multiconsult Polska zaprojektuje przebudowę bocznicy PKP IC w Przemyślu
PKP Intercity realizuje inwestycję pn.: „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”. Wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego zadania została firma Multiconsult Polska. Spółka opracuje także materiały przetargowe do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wartość kontraktu to 5 501 790 zł.

Inwestycja zakłada budowę dwóch hal przeglądowo-naprawczych wraz z wyposażeniem, stacji paliw oraz myjni, której realizacja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Prace na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce obejmą także m.in. budowę i przebudowę układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozjazdów i innej infrastruktury bocznicy, w tym oświetlenia, zasilania i dróg technologicznych. Powstaną również budynki z przeznaczeniem na cele techniczne i administracyjne. Dla poprawy bezpieczeństwa na terenie bocznicy przewidziana jest instalacja monitoringu.

Do zdań spółki Multiconsult Polska w pierwszym etapie realizacji umowy należeć będzie wykonanie wielowariantowej Koncepcji Programowo – Przestrzennej, mapy do celów projektowych, badań geologicznych i geotechnicznych, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W drugim spółka opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz materiały przetargowe. Następnie firma zaangażowana będzie w przygotowanie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych. W ostatniej fazie pełniła będzie nadzór autorski.

Projekt PKP Intercity ma na celu zredukowanie czasu potrzebnego na wykonanie obsługi utrzymaniowej taboru. Ma wpłynąć na poprawę przepustowości bocznicy oraz punktualności połączeń́. Zapewni także interoperacyjność infrastruktury na bocznicy.