MSC rozszerza flotę o 15 lokomotyw Vectron

MSC rozszerza flotę o 15 lokomotyw Vectron

Siemens Mobility otrzymał zamówienie od spółki zależnej MSC, MEDWAY Belgium NV, na 15 lokomotyw Vectron MS. MEDWAY planuje wykorzystać lokomotywy do transgranicznego transportu towarowego w Europie, a także do uzupełnienia transportu kontenerowego statkami w obsłudze wschodniego zaplecza Antwerpii.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że dzięki temu zamówieniu udało nam się pozyskać MEDWAY Belgium jako nowego klienta. Dzięki swojej niezawodności i elastyczności nasze lokomotywy Vectron umożliwiają zrównoważony transgraniczny transport towarowy w całej Europie – powiedział Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility

MSC kontynuuje inwestycje na poziomie europejskim za pośrednictwem swojego ramienia MEDWAY, aby wzmocnić swoją ofertę intermodalną, poprawiając swoją zdolność do obsługi klientów nie tylko dzięki swoim podstawowym rozwiązaniom dalekomorskim, ale także śródlądowym. Ulepszanie tych obszarów zapewnia naszym klientom portfolio usług i rozwiązań zaprojektowanych w celu uproszczenia i wsparcia ich łańcucha dostaw. Nasze zespoły ekspertów stale monitorują zarówno potrzeby klientów, jak i trendy rynkowe i widzimy duży sens w inwestowaniu w nasze możliwości intermodalne, ponieważ klienci są coraz bardziej zachęcani do przewożenia ładunków lądowych koleją – Salvatore Prudente, dyrektor wykonawczy MEDWAY.

Aby dalej zwiększać swoje zaangażowanie w kolejowy transport lądowy i przyczyniać się do dalszego rozwoju na rynkach na kontynencie północno-zachodnim, firma spedycyjno-logistyczna MSC założyła w 2022 r. belgijską spółkę zależną MEDWAY Belgium NV. Nowe lokomotywy zostaną rozmieszczone w zasięgu geograficznym wschód-zachód, poprawiając połączenia i przepustowość między Belgią, Niemcami, Holandią, Austrią i Polską oraz krajami śródlądowymi i wschodnimi, takimi jak Węgry, Czechy i Słowacja.

Lokomotywy, wyprodukowane w fabryce Siemens Mobility w Monachium-Allach, mają maksymalną moc na kole wynoszącą 6 400 KW i maksymalną prędkość 160 km / h. Oprócz wymaganych krajowych systemów sterowania pociągiem, wszystkie lokomotywy będą również wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS.

Siemens Mobility sprzedał już ponad 1800 lokomotyw Vectron 65 klientom w 16 krajach. Flota Vectron przejechała do tej pory ponad 750 milionów kilometrów i jest dopuszczona do eksploatacji w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii.

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.