Modernizacji dworca w Olkuszu może kosztować ok. 12 mln zł

Modernizacji dworca w Olkuszu może kosztować ok. 12 mln zł

Modernizacja dworca kolejowego w Olkuszu jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych 2016-2023. Aktualnie spółka  jest na etapie prac projektowych.

Na początku marca 2024 roku poseł Łukasz Kmita złożył zapytanie poselskie do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji dworca PKP w Olkuszu.

Budynek dworca wymaga przeprowadzenia pilnych prac modernizacyjnych – argumentował poseł.

Dodał, że w wyniku prowadzonych rozmów jeszcze w ubiegłym roku, władze PKP podjęły decyzję o ogłoszeniu postępowania na prace projektowe.

Według przyjętego harmonogramu prace modernizacyjne przy obiekcie miały rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zburzona miała zostać m.in. tzw. dobudówka czyli parterowy budynek służący kiedyś jako pomieszczenia techniczne. W tym miejscu miał powstać parking z prawdziwego zdarzenia – napisał poseł.

Łukasz Kmita zapytał nowe kierownictwo resortu infrastruktury, czy inwestycja nie jest zagrożona oraz jakie będą koszty realizacji zadania.

Piotr Malepszak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział, że aktualnie ww. przedsięwzięcie znajduje się na etapie prac projektowych, które rozpoczęto we wrześniu 2023 r. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w IV kw. 2024 r.

Aktualnie finansowanie zaplanowano ze środków własnych PKP S.A., a wstępny szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi ok. 11,8 mln zł netto – dodał Malepszak.

Zaznaczył, że na chwilę obecną nie pojawiły się żadne przeszkody formalno-prawne dla realizacji przedmiotowego zadania.

Przedstawiciel resortu tłumaczył, że ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych przewidywane jest w pierwszym kwartale 2025 roku, zaś zawarcie umowy z wybranym wykonawcą planuje się w drugim kwartale 2025 roku.

Powyższe terminy uzależnione są od przekazania przez projektanta kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę, co jest aktualnie przewidywane w IV kw. 2024 r. – precyzuje wiceminister.

Poseł Kmita zapytał także czy burmistrz Miasta i Gminy Olkusz współpracował ze spółką m.in. oferując pomoc, wynajem powierzchni lub partycypację w kosztach prac modernizacyjnych?

Wiceminister odpowiedział, że Miasto i Gmina Olkusz nie wskazuje zainteresowania współpracą z PKP S.A. w zakresie wynajmu powierzchni na zmodernizowanym dworcu.

 Nie została też zaoferowana żadna inna forma współpracy przy prowadzonym zadaniu inwestycyjnym – dodał Malepszak.

Stacja i dworzec Olkusz położone są przy linii kolejowej nr 62 łączącej Tunel z Sosnowcem. Budynek dworca został oddany do użytku w momencie budowy linii Iwanogrodzko-Dąbrowskiej w latach 1880-1885.

Przypomnijmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w grudniu 2023 roku umowę o wartości blisko 110 milionów zł netto na wykonanie przebudowy olkuskiej stacji kolejowej.