Mniej dwusystemowych Dragonów 2 dla PKP Cargo niż planowano

Mniej dwusystemowych Dragonów 2 dla PKP Cargo niż planowano

Newag poinformował o podpisaniu z PKP Cargo aneksu do umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych. W tym roku przewoźnik otrzyma mniej dwusystemowych lokomotyw Dragon 2 niż wcześniej planowano.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, w 2022 r. Newag dostarczy 9 lokomotyw zamiast 12 pojazdów. W roku 2023 będzie producent zobowiązał się dostarczyć 12 lokomotyw, a w 2024  r. do przewoźnika dojadą 3 elektrowozy.

Jak tłumaczy Newag, zawarcie aneksu wynika głównie z trudności w procesie homologacyjnym lokomotyw wywołanych pandemią wirusa Sars-CoV-2 oraz zmianami wymagań obowiązujących w Republice Czeskiej oraz Republice Słowacji.

W ramach podpisanej w połowie września 2019 r. umowy o wartości 518,9 mln zł netto, Newag zobowiązał się dostarczyć 31 lokomotyw, w tym 24 dwustystemowe (3 kV ora 25 kV AC 50 Hz). Dotychczas dostarczono siedem lokomotyw jednosystemowych wyposażonych dodatkowo w spalinowy moduł dojazdowy