Ministerstwo Infrastruktury ocenia modernizację linii E20

Ministerstwo Infrastruktury ocenia modernizację linii E20

Modernizacja linii kolejowej E20 nie wpłynie znacząco na poprawę przepustowości całej trasy – przyznał Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posła Tadeusza Woźniaka.

W swojej krótkiej interpelacji poseł Woźniak zapytał na jakim etapie są obecnie prace, co już zakończono, a jakie prace się toczą, kiedy zostanie zakończona modernizacja oraz jak zmieni się czas przejazdów i przepustowość linii po skończonej modernizacji w porównaniu do stanu poprzedniego.

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przypomniał, że w listopadzie 2023 r. zakończono przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki wraz z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku linii kolejowej E20 Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki – Ożarów Mazowiecki.

Przedstawiciel resortu dodał, że na odcinku linii kolejowej E20 Sochaczew – Swarzędz prace modernizacyjne zostały zakończone.

Na obszarze LCS Konin prace zakończyły się w sierpniu 2020 r. wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji. Na terenie LCS Kutno prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają procedury związane z odbiorem końcowym oraz usuwanie usterek. W w obszarze LCS Łowicz rozpoczął się okres gwarancyjny, trwają prace porządkowe i usuwanie usterek oraz prace związane z zabudową ostatnich ekranów akustycznych – wymienił Malepszak.

Wiceminister odpowiedzialny za kolej podsumował także dotychczasową modernizację stacji Warszawa Zachodnia.

Przebudowano perony nr: 7, 6, 5 i 4 oraz wybudowano nowy peron nr 8. Wykonano także nowy budynek, w którym będzie mieściło się lokalne centrum sterowania. Częściowo wybudowana została także kładka, która docelowo połączy dwie dzielnice z peronami stacji oraz nową halą dworca. Oprócz tego wykonane zostały trzy nowe wiadukty, nowe tory, sieć trakcyjna i urządzenia srk. Trwają prace przy budowie peronów nr: 1, 2, 3. Kontynuowana jest budowa dalszej część przejścia podziemnego – poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodał, równolegle pod peronami trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe w budowanym tunelu pod omawianą stacją. Po zachodniej części stacji realizowane są również dalsze prace w zakresie remontu wiaduktu nad Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Zakończenie przebudowy układu torowego stacji Warszawa Zachodnia planowane jest w połowie 2024 r. – zaznaczył.

Niewielki zysk czasowy

Malepszak przyznał, że modernizacja linii kolejowej E20 nie wpłynie znacząco na poprawę przepustowości całej trasy.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK S.A. wynika, że przewidywany czas przejazdu po zakończeniu modernizacji możliwy do osiągnięcia dla relacji Warszawa Centralna – Poznań Główny i Poznań Główny – Warszawa Centralna wyniesie 2 godz. 24 min, przy czym jest on uzależniony od parametrów taboru oraz liczby i wielkości postojów zamówionych przez przewoźnika. W porównaniu z rozkładem jazdy 2015/16 czas ten jest krótszy o 1 minutę dla kierunku Warszawa Centralna – Poznań Główny i krótszy o 8 minut dla kierunku Poznań Główny – Warszawa Centralna – odpowiedział wiceminister.

Zaznaczył jednocześnie, że modernizacja linii kolejowej E20 przyniesie poprawę warunków obsługi pasażerów, którzy otrzymają nowoczesne perony na największych stacjach (Łowicz, Kutno, Konin) z nowoczesną infrastruktura dostosowaną do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Inwestycja do wyciągania wniosków

W ocenie wiceministra całościowy obraz modernizacji jest negatywny z uwagi na bardzo małe efekty skrócenia czasu przejazdu zarówno dla pociągów dalekobieżnych jak i regionalnych i bardzo duże opóźnienie w realizacji robót.

– Inwestycja ta posłuży zarówno PKP PLK S.A. jak i Ministerstwu Infrastruktury do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, aby bardziej efektywnie dla pasażerów i przewoźników planować prace inwestycyjne na liniach kolejowych w Polsce – podkreślił Malepszak.

Wyświetlacze do końca I kwartału

Poseł Woźniak zapytał też kiedy zostaną uruchomione systemy informacji pasażerskiej na stacji Kutno i Łowicz.

Malepszak przypomniał, że zabudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Łowicz i Kutno odbywa się w ramach odrębnego zadania.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK S.A. wynika, że prace zostaną zakończone w marcu 2024 roku – dodał Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.