Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności

Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności

Mazowiecki przewoźnik ogłosił przetarg na zbycie wierzytelności wynikających z nakazów zapłaty zaopatrzonych w tytuły wykonawcze.

Przedmiotem przetargu jest zbycie wierzytelności przysługujących spółce z 2065 sztuk nakazów zapłaty zaopatrzonych w tytuły wykonawcze, wystawionych w okresie od 17.01.2014 r. do 30.12.2019 r. r. z tytułu odbywania podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego na łączną kwotę zadłużenia 2 233 361,42 zł. Wierzytelności składają się z:

  • 207 sztuk nakazów wystawionych w 2014 roku,
  • 158 sztuk nakazów wystawionych w 2015 roku,
  • 343 sztuk nakazów wystawionych w 2016 roku,
  • 929 sztuk nakazów wystawionych w 2017 roku,
  • 24 sztuk nakazów wystawionych w 2018 roku,
  • 404 sztuk nakazów wystawionych w 2019 roku,

Liczba dłużników objętych wskazanymi wierzytelnościami z 2065 sztuk nakazów to 1698 osób.

Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 12:00.