Międzynarodowe rozmowy o Rail Baltice i Pakiecie Mobilności

Międzynarodowe rozmowy o Rail Baltice i Pakiecie Mobilności

Transeuropejski szlak kolejowy Rail Baltica był przedmiotem rozmów na sesji roboczej premierów i ministrów ds. transportu krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii i Polski) oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Spotkanie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka odbyło się 6 grudnia 2019 r. w Rydze. Minister Adamczyk podczas wystąpienia podniósł także zagadnienie unijnych przepisów regulujących działalność samochodowego transportu międzynarodowego (Pakiet Mobilności I). 

Głównym zadaniem spotkań w takim formacie, w tym roku pod przewodnictwem Łotwy, jest wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie oraz reprezentacja wspólnych interesów w UE. Jednym priorytetów współpracy jest infrastruktura i rozwój projektu Rail Baltica, jako ważnego, regionalnego odcinka transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk.

– Rail Baltica będzie odgrywała ważną rolę dla rozwoju transportu pasażerskiego, jak również towarowego. Będzie stanowić skuteczną odpowiedź na marginalizację transportu kolejowego na osi północ-południe spowodowaną wieloma zaszłościami historycznymi. Europa Środkowo-Wschodnia i Południowa potrzebuje dalszego rozwoju infrastrukturalnego, aby tym samym zwiększyć potencjał gospodarczy całej Wspólnoty i umożliwić rzeczywiste wdrożenie w życie postulatów wolnego przepływu ludzi, towarów i usług, bez barier natury transportowej lub administracyjnej  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szlak kolejowy Rail Baltica w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Prezentując przedsięwzięcie minister Adamczyk zaznaczył, że wdrożenie projektów na sieci bazowej TEN-T wymaga od każdego z zainteresowanych państw jednakowej determinacji w działaniach. 

Strona polska konsekwentnie i zgodnie ze swoim zobowiązaniem realizuje zadania inwestycyjne na trasie Rail Baltica, dostosowując infrastrukturę do wymaganych standardów. Na całym polskim odcinku będzie to linia dwutorowa, zelektryfikowana, o wysokich parametrach prędkościowych. W 2017 roku oddany został do użytku zmodernizowany odcinek Warszawa – Sadowne. Obecnie trwają prace na odcinku Sadowne – Czyżew, a odcinek Czyżew-Białystok jest w fazie postępowania przetargowego. Ostatni odcinek, od Białegostoku do granicy z Litwą, zostanie ukończony do 2026 roku. Rozmówcy z państw bałtyckich oraz Komisji Europejskiej gratulowali Polsce dotychczasowych oczywistych postępów w realizacji przedmiotowej inwestycji, stawiając Polskę za wzór w swoim gronie.

Rozmowy o Pakiecie Mobilności I

Premierzy i ministrowie omówili również toczące się prace nad unijnymi przepisami Pakietu Mobilności I, które regulować będą działalność branży samochodowego transportu międzynarodowego. Od października 2019 r. prowadzone są w tej sprawie negocjacje trójstronne (tzw. trilogi) między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że konsekwencje przepisów proponowanych w ramach Pakietu Mobilności I dla międzynarodowego transportu drogowego będą miały długoterminowy wpływ również na gospodarkę UE, dlatego apeluje o przeprowadzanie pogłębionych analiz wpływu nowych rozwiązań.

– Rozumiemy ambitne cele klimatyczne UE, zatem tym bardziej niezrozumiałe są antyśrodowiskowe propozycje w ramach części rynkowej i socjalnej Pakietu Mobilności I. Mam tu na myśli przede wszystkim zaproponowany przez Parlament Europejski obowiązek regularnego powrotu pojazdu do kraju siedziby czy wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu usług kabotażowych. Są to rozwiązania niewpisujące się w cele europejskiej polityki prośrodowiskowej z uwagi na to, że rezultatem ich wprowadzenia będzie wzrost pustych przebiegów, zmniejszenie efektywności przewozów, a zatem i wzrost emisji CO2 – podsumował minister Andrzej Adamczyk.

Ponadto minister Adamczyk podniósł temat współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią w ramach innych bardzo ważnych projektach infrastrukturalnych, takich jak Via Baltica i Via Carpatia. Już pod koniec 2022 roku kierowcy pojadą nowoczesną, zmodernizowaną drogą ekspresową od Warszawy do granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Via Baltica w Ełku połączy się z Via Carpatią, w przypadku której również trwa obecnie proces inwestycyjny na całym polskim odcinku szlaku (ok. 700 km).