Ponad 8,1 mln pasażerów WKD w ciągu 11 miesięcy 2019 r.

Ponad 8,1 mln pasażerów WKD  w ciągu 11 miesięcy 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w okresie od stycznia do listopada 2019 roku z przejazdów pociągami spółki skorzystało 8 141 484 pasażerów, tj. o 191 570 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,84% wzrost.

Wyniki przewozowe za 11 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

Wzrost liczby przewożonych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą 99,61% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.