Michał Putkiewicz powołany na kolejną trzyletnią kadencję prezesa KZŁ

Michał Putkiewicz powołany na kolejną trzyletnią kadencję prezesa KZŁ

 Zgromadzenie Wspólników Kolejowych Zakładów Łączności powołało dotychczasowego Prezesa Zarządu Michała Putkiewicza na kolejną trzyletnią kadencję.

Michał Putkiewicz powołany został do Zarządu KZŁ w lipcu 2020 r., a od września 2020 roku pełni rolę Prezesa Zarządu Spółki.

Kolejowe Zakłady Łączności osiągnęły w 2022 roku zysk na sprzedaży 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o 55 % r/r oraz zysk netto 1 mln zł, co oznacza wzrost o 75 % r/r. Spółka osiągnęła również dodatni wynik EBITDA 3,5 mln zł.

Kolejowe Zakłady Łączności są wiodącym producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Świadczą również szeroki wachlarz usług informatycznych, serwisowych oraz utrzymaniowych.

KZŁ należy do holdingu Grupa PKP.