Lotos Kolej liderem w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2022 r.

Lotos Kolej liderem w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2022 r.

W 2022 r. zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych koleją w stosunku do 2021 r. Masa ładunków wyniosła 30,9 mln ton, natomiast praca przewozowa 10,7 mld tono-km. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 4,7%, a praca przewozowa o 10,3%.

W 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 30,9 mln ton ładunków niebezpiecznych wobec 29,5 mln ton w 2021 r. W porównaniu z 2021 r. masa ładunków wzrosła o 1,4 mln ton (4,7%).

Największy udział w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2022 r. wg masy miała spółka Lotos Kolej z wynikiem 30,05%, kolejne miejsca zajął Orlen KolTrans – 21,81% oraz PKP Cargo z udziałem na poziomie 16,39%. 

Praca przewozowa w wyniosła 10,7 mld tono-km i wzrosła o 1 mld tono-km, tj. 10,3% względem 9,7 mld tono-km w 2021 r. Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym według masy wyniósł 12,4% (12,1% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 17,2% (17,4% w 2021 r.).

Jeśli weźmiemy pod uwagę udział przewoźników wg pracy przewozowej w zestawieniu także lideruje Lotos Kolej z udziałem na poziomie 39,12%. Kolejne miejsca zajmują spółki Orlen KolTrans – 22,27% oraz PKP Cargo – 14,57%.

W 2022 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 347 km (330 km w 2021 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W 2022 r. było to 67,8% (68,1% w 2021 r.) według masy oraz 72,2% (73,6% w 2021 r.) według pracy przewozowej. W 2022 r. import towarów niebezpiecznych przewożonych koleją wg masy kształtował się na poziomie 20,6%, eksport 9,0%, a tranzyt 2,5%. W pracy przewozowej stanowił odpowiednio 14,9%, 8,5% i 4,3%.

Kluczową klasą ładunków w 2022 r. pozostały materiały zapalne ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku według przewiezionej masy wyniósł 65,9% (63,7% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 72,8% (69,0% w 2021 r.).

Udział przewoźników w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2022 r. (%) wg pracy przewozowej

przewoźnikpraca przewozowa
Lotos Kolej 39,12%
Orlen KolTrans 22,27%
PKP Cargo14,57%
CTL Logistics 5,76%
LTE Polska 3,14%
Pol-Miedź2,90%
Olavion 2,23%
Captrain Polska 1,60%
HSL Polska 1,44%
Tkol1,20%
DB Cargo Polska 1,18%

Udział przewoźników w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2022 r. (%) wg masy

przewoźnikwg masy
Lotos Kolej 30,05%
Orlen KolTrans 21,81%
PKP Cargo16,39%
Pol-Miedź8,87%
CTL Logistics 4,17%
LTE Polska 1,87%
DB Cargo Polska 1,85%
PKP LHS 1,41%
Olavion 1,36%
Captrain Polska 1,33%
HSL Polska 1,20%