MI: przejście przez tory na stacji Łódź Chojny jest prawidłowo oznaczone

MI: przejście przez tory na stacji Łódź Chojny jest prawidłowo oznaczone

Poseł Tomasz Trela skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie niezabezpieczonych przejść dla pieszych przez tory kolejowe na przykładzie dworca Łódź Chojny. Co na to Ministerstwo?

Poseł w swojej interpelacji przytoczył przykład mieszkanki Łodzi, która poinformowała o źle zabezpieczonym lub wręcz niezabezpieczonym przejściu dla pieszych przez tory przy dworcu Łódź Chojny w Łodzi.

W skierowanym do mnie piśmie Pani Kinga wskazuje, że „pociągu nadjeżdżającego od ulicy Rzgowskiej na przejściu dla pieszych (nie mówię o przejściu ze szlabanem dla samochodów) nie można zauważyć wcześniej!! Wyłania się on kilka metrów wcześniej zza zakrętu.” Dodała również, że przedmiotowe przejście jest często używane przez mieszkańców – „ludzie wracają z pociągów z pracy, blisko mamy przedszkole i szkołę podstawową, więc dzieci przechodzą. Wielu mieszkańców przechodzi przez te tory, by dostać się do tramwaju (…). A po drugie do sklepów po zakupy spożywcze” – czytamy w interpelacji.

Poseł Trela zapytał czy znany jest ministrowi temat niezabezpieczonego przejścia dla pieszych przy dworcu Łódź Chojny, czy planowane są jakieś inwestycje związane z tym rejonem oraz czy PKP czy posiada odpowiednie środki, by zająć się tą sprawą i zabezpieczyć przejście, tj. postawić sygnalizację lub szlaban.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że przejście kategorii E usytuowane w km 6,657 linii kolejowej nr 25 znajdujące się w obrębie stacji Łódź Chojny jest zabezpieczone labiryntem oraz przęsłami z siatki. Od strony drogi znajdują się znaki G-4 („krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”) wraz z tabliczkami ostrzegawczymi „Przejście przez tory”, a od strony torów znajdują się wskaźniki W6b nakazujące maszynistom każdorazowe podawanie sygnału ostrzegawczego Rp 1 „Baczność” przy zbliżaniu się do skrzyżowania.

Zabezpieczanie ww. przejścia spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie – wskazał wiceminister.

Dodał też, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników przejścia w torze nr 1 (w rejonie przejścia) wprowadzono ograniczenie prędkości pociągów do 50 km/h. Na torach głównych dodatkowych obowiązuje prędkość 40 km/h.

Na chwilę obecną zarządca infrastruktury tj. PKP Polskie Linie Kolejowe nie planuje montażu sygnalizacji świetlnej lub rogatek w przedmiotowej lokalizacji – poinformował przedstawiciel resortu.

Andrzej Bittel podkreślił, że omawiane przejście zostało uruchomione w związku z wyłączeniem przez Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi z eksploatacji przejścia podziemnego łączącego plac przydworcowy z ul. Rzgowską .

Przejście w poziomie szyn umożliwiło legalny i bezpieczny ruch pieszych, co miało przełożenie na wyeliminowanie nagminnego przechodzenia pieszych w miejscu niedozwolonym oraz ciągłej dewastacji wygrodzenia – dodał.

Wiceminister przypomniał, że przy zbliżaniu się do przejścia kolejowego jego użytkownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Przed wejściem na tory piesi zobowiązani są upewnić się, czy nie zbliża się pociąg.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na przejściach spoczywa również na użytkownikach tego typu skrzyżowań, a nie wyłącznie na zarządcy infrastruktury – podkreślił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury