MI: perony na stacji Łęczyca i Pabianice spełniają obowiązujące przepisy

MI: perony na stacji Łęczyca i Pabianice spełniają obowiązujące przepisy

W 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na niewłaściwe szerokości peronów na stacjach w Łęczycy oraz Pabianicach. Poseł Paulina Matysiak zapytała ministra infrastruktury czy w trakcie ostatnich modernizacji stacji uchybienia zostały naprawione.

– W wystąpieniu pokontrolnym z 2008 r. realizowanej w PKP PLK SA Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli wykazała m.in. „W przypadku stacji Łęczyca szerokość peronu wynosiła tylko 2,20 m, pomimo że „Wytyczne projektowania urządzeń pomocniczych obsługi podróżnych na stacjach i przystankach”, wydane przez Ministerstwo Komunikacji w 1961 r., określały minimalną szerokość zewnętrzną peronów pasażerskich jednokrawędziowych na 4 m” – czytamy w interpelacji poseł Matysiak.

Jak dodaje posłanka, w wystąpieniu pokontrolnym w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi, Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że w przypadku stacji Pabianice i Łęczyca odległość pasów bezpieczeństwa od krawędzi peronu wynosiła tylko 0,60 m, mimo iż dla zabezpieczenia strefy bezpieczeństwa podróżnych perony, po których poruszają się 4 pojazdy kolejowe bez zatrzymania z prędkością większą niż 40 km/h lecz mniejszą niż 140 km/h, winny mieć wyznaczone pasy bezpieczeństwa oddalone od krawędzi peronu o 1 m.

Jak poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury, perony na stacji Pabianice zostały przebudowane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 14 podczas realizacji obecnie trwającego zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” a perony na stacji Łęczyca przebudowano w ramach zadania pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16”, na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach trwającego projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno”.

– Obecnie perony na ww. stacjach, spełniają obowiązujące przepisy i standardy w zakresie zastosowania strefy bezpieczeństwa o szerokości 1,0 m przyjętej dla prędkości pociągów 120 km/h. Peron w Łęczycy ma szerokość 4,0 m w najwęższym miejscu, natomiast peron w Pabianicach w najwęższym miejscu osiąga 5,7 m. W ramach prowadzonych prac zadbano o dostosowanie w/w stacji do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zaznaczył Andrzej Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury poinformował jednocześnie, że w spółce PKP PLK S.A., systematycznie prowadzona jest analiza stanu technicznego linii kolejowej nr 144.

– Spółka, jako krajowy zarządca infrastruktury kolejowej dąży do tego, aby podejmowane przez nią działania pozwalały na utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zadowalającym zarówno organizatorów przewozów, przewoźników jak również podróżnych – dodał.