Maszyniści w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Maszyniści w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Jakie będą zasady egzaminowania kandydatów na maszynistów, jak w praktyce będą wyglądały egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jakie możliwości mają symulatory w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. To tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie spotkania Prezesa UTK z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Spotkanie dotyczące zmian w egzaminowaniu kandydatów na maszynistów odbyło się w tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które powstaje w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 2023 r. Egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe, prowadzone przez Prezesa UTK. Dodatkowym elementem w części praktycznej egzaminu na świadectwo, będzie jazda na symulatorze.

Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce mieli okazję zobaczyć salę przeznaczoną do egzaminów teoretycznych, pomieszczenia w których zorganizowana będzie recepcja CEMM, symulatory oraz zaplecze techniczne Centrum. Wielu z zaproszonych związkowców to maszyniści instruktorzy, którzy zainteresowani byli szczegółami przeprowadzania egzaminów. Wśród poruszanych tematów pojawił się również dobór egzaminatorów.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się symulatory pojazdów kolejowych oraz możliwości budowy różnych scenariuszy, nietypowych zdarzeń oraz sprawdzania reakcji w ekstremalnych sytuacjach. Egzaminatorzy będą wspierani przez system, który automatycznie wychwyci ewentualne błędy popełniane przez egzaminowanego. Kabiny lokomotywy elektrycznej i manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego zabudowane są tak by były uniwersalne. Symulatory mają badać przede wszystkim adekwatność reakcji przyszłego maszynisty a nie znajomość danego pojazdu. Do dyspozycji będzie ponad 5 tys. km tras, tak by każdy z egzaminowanych mógł przejść egzamin na odcinku szlaku, który zna.

– Powstające Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym wszystkich maszynistów prowadzących obecnie pociągi. Egzaminy będą zdawać tu wyłącznie kandydaci na maszynistów. Egzamin państwowy da pełną gwarancję, że wchodzący do zawodu będą mieli odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności” – w trakcie spotkania podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK podziękował związkowcom za zaangażowanie w proces legislacyjny, który umożliwił wdrożenie Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz przeprowadzanie państwowych egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty. Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce otrzymał statuetkę Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym za wkład w poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego.