Lubuskie podpisało umowę na dostawę dwutrakcyjnych pojazdów

Lubuskie podpisało umowę na dostawę dwutrakcyjnych pojazdów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze podpisał z H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych umowę na zakup dwóch nowych dwunapędowych (elektryczno-spalinowych) zespołów trakcyjnych.

Przypomnijmy, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Początkowo na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć 57 135 651,35 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła Fabryka Pojazdów Szynowych „Cegielski”. Spółka łączenie za dostawę dwóch pojazdów oczekuje 73,8 mln zł brutto, w tym za pojazd dwuczłonowy 35 608 500 zł brutto oraz 38 191 500 za pojazd trójczłonowy.

Podpisana 20 grudnia 2023 r. umowa zakłada dostawę pojazdów do końca bieżącego roku. Zgodnie z zapowiedziami samorządu, pojazdy wejdą do eksploatacji na LK nr 203 obejmującej Gorzów, Krzyż i Kostrzyn w I kw. 2024 r.

Przed odbiorem pojazdów producent będzie musiał przedstawić samorządowi zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydane przez Agencję Kolejową UE lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku przedstawienia zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydanego na czas określony, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu zezwolenia z bezterminowym okresem ważności przed wygaśnięciem terminu ważności zezwolenia wydanego na czas określony.