Cennik PKP PLK bez zmian w rozkładzie 2024/2025

Cennik PKP PLK bez zmian w rozkładzie 2024/2025

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że w rozkładzie jazdy pociągów 2024/2025 stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej pozostaną na tym samym poziomie. Obecne stawki obowiązują od 2022 r.

Możliwość zastosowania cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów wynika z art. 33 ust. 22 ustawy o transporcie kolejowym. Zarządca może podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika (albo jego części) i stosować ten, który obowiązywał w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Zarządca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o swojej decyzji oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

PKP PLK dokonały już tej aktualizacji. Jest to zmiana Regulaminu sieci  nr 1 z 11 grudnia 2023 r. Aktualną treść Regulaminu sieci PKP PLK opublikowały na stronie internetowej.

Średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowej wynosi 8,01 zł/pockm (w przewozach pasażerskich 6,31 zł/pockm, w przewozach towarowych 12,77 zł/pockm). Z kolei średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej dla pojazdów wykorzystujących energię trakcyjną wynosi 3,66 zł/pockm, a dla pojazdów wykorzystujących inny rodzaj trakcji 3,37 zł/pockm. Zarządca w dalszym ciągu nie będzie pobierał mark-upów.