Lubuskie kupi dwunapędowe pojazdy od FPS Cegielski

Lubuskie kupi dwunapędowe pojazdy od FPS Cegielski

Województwo Lubuskie kupi dwa dwunapędowe (elektryczno-spalinowych) zespoły trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych. Pojazdy będą wykorzystywane głównie w północnej części regionu, gdzie zapotrzebowanie na ich kursy jest największe.

Chcielibyśmy wykorzystać te szynobusy przede wszystkim na północy regionu, bo w ostatnim czasie mieliśmy sporo problemów z funkcjonowaniem przewozów regionalnych – powiedział Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Przypomnijmy, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Początkowo na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć 57 135 651,35 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła Fabryka Pojazdów Szynowych „Cegielski”. Spółka łączenie za dostawę dwóch pojazdów oczekuje 73,8 mln zł brutto, w tym za pojazd dwuczłonowy 35 608 500 zł brutto oraz 38 191 500 za pojazd trójczłonowy.

Obecnie samorząd województwa jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Aby Zarząd Województwa mógł tę ofertę przyjąć, niezbędne było wykorzystanie zarówno środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i budżetu województwa. Dzisiaj będziemy mieli okazję podpisać umowę o finansowaniu zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego, co otwiera drogę do ogłoszenia i wyłonienia wykonawcy. Umowa zakłada, że dostawa szynobusów odbędzie się do końca bieżącego roku, więc myślę, że w pierwszym kwartale 2024 r. szynobusy wejdą do eksploatacji na linii 203 obejmującej Gorzów, Krzyż i Kostrzyn – dodał Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.  

Warto dodać, że obecnie zaproponowane pojazdy z platformy „Plus” nadal nie otrzymały homologacji. Przed odbiorem pojazdów producent będzie musiał przedstawić samorządowi zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydane przez Agencję Kolejową UE lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.