LTG Infra przedstawiła plany inwestycyjne do 2030 r.

LTG Infra przedstawiła plany inwestycyjne do 2030 r.

Litewski zarządca infrastruktury kolejowej LTG Infra przedstawił wszystkim zainteresowanym dostawcom planowane zakupy i plany inwestycyjne, których wartość w tym roku osiągnie ponad 210 mln euro. LTG Infra przewiduje inwestycje w modernizację i rozwój infrastruktury kolejowej do 2030 roku o wartości o wartości 5,6 mld euro.

– Zapoznanie zainteresowanych uczestników rynku z planowanymi przetargami i realizowanymi projektami pozwala zapewnić maksymalną konkurencję i efektywne wykorzystanie inwestycji. Pandemia zmusiła wszystkie firmy do nieco przemyślenia swojej działalności, ale nasze kluczowe projekty nie zostają wstrzymane, trwają efektywnie zaplanowane prace, które w obliczu COVID-19 stają się bardzo istotnym bodźcem dla gospodarki kraju ”- mówi Karolis Sankovskis, Prezes LTG Infra.

W 2021 roku LTG Infra zamierza skupić się na elektryfikacji odcinka Wilno-Kłajpeda. Przeznaczy na ten projekt ponad 32 mln euro. Zakończenie elektryfikacji całej linii kolejowej Wilno-Kłajpeda planowane jest do 2023 roku.

W celu zwiększenia energooszczędności i niezawodności, w tym roku przeprowadzone zostaną remonty sieci oświetleniowych, inwestycje w nie sięgną 200 tys. euro. 60 mln euro przeznaczono na projekty naprawcze: odnowienie głównych linii kolejowych, zmiana rozjazdów, odnowienie konstrukcji drogowych, naprawa przepustów i skrzyżowań.

Zdaniem Sankovskiego jednym z głównych strategicznych kierunków inwestycji kolejnej jest realizacja projektu Rail Baltica, który stanie się nową bramą dla biznesu i mieszkańców do Europy Zachodniej i Skandynawii. Oprócz trwającego projektu Rail Baltica zaplanowano odnowienie i poprawę istniejącej infrastruktury do 2030 r. na co litewski zarządca przeznaczy 907 mln euro.

Kolejne 813 mln euro zostanie zainwestowane w inne projekty elektryfikacji linii czy ujednolicenie systemu zarządzania ruchem w sieci LTG, 485 mln euro zostanie przeznaczone na obszary tłumienia hałasu i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Według Sankovskiego, podczas tych corocznych spotkań uczestnicy rynku są nie tylko informowani o planach, ale także zapraszani do aktywnego dialogu. Konsultacje z biznesem stają się już powszechną praktyką firmy w celu odpowiedniego przygotowania się do zakupów: przedsiębiorca proszony jest o przedstawienie swoich spostrzeżeń, sugestii i rekomendacji przy ustalaniu wymagań kwalifikacyjnych, kryteriów opłacalności oceny ofert, głównych zapisów zamówień kontrakty.

W 2020 roku firma zrealizowała 293 zamówienia publiczne o łącznym koszcie 147 mln euro.

Większość planowanych zakupów LTG Infra zostanie sfinansowana z zewnętrznych źródeł finansowania, głównie z funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej.