Lotos zwiększył możliwości napełniania cystern kolejowych

Lotos zwiększył możliwości napełniania cystern kolejowych

Grupa Lotos uruchomiła nowy nalewak bramowy, który w ciągu doby może wlać nawet 6 tys. ton oleju napędowego lub benzyny. Pierwsze napełnione przez niego cysterny kolejowe wyjechały w Polskę w zeszłym tygodniu. Pełne moce nalewcze obiekt osiągnie w II kwartale br. Dzięki nowej instalacji odzysku oparów inwestycja jest w pełni ekologiczna.

Do tej pory w gdańskiej rafinerii działały 3 nalewaki bramowe. Po uruchomieniu instalacji Projektu EFRA Grupa LOTOS produkuje rekordowe ilości oleju napędowego, lecz jego wywóz na rynek krajowy był ograniczony. Uzasadniło to budowę czwartego nalewaka, gdyż część oleju napędowego trzeba było eksportować, mimo że sprzedaż krajowa jest bardziej opłacalna. Budowy tego obiektu nie uwzględniono podczas projektowania EFRY, bo w tamtym czasie sprzedaż krajowa była znacznie mniejsza. Sporą część rynku opanowały bowiem paliwa sprowadzane przez „szarą strefę”. Skuteczna walka z nielegalnym importem zwiększyła sprzedaż krajową.

Wydajny i ekologiczny

Nowy obiekt (nalewak NB04) to 4-piętrowa budowla, której sercem jest sterownia kierująca automatycznym nalewem. Jednocześnie do 2 cystern na 2 torach trafia 500 – 730 m3 paliwa na godzinę. Cysterny przejeżdżają przez niego jak przez bramę – tylko na krótko się zatrzymując. Napełnianie trwa 12 – 14 minut. W ciągu doby nalewak może obsłużyć 120 cystern, wlewając do nich nawet 6 tys. ton paliw. Obiekt posiada również nowoczesny układ przetaczania cystern za pomocą wózków przeciągarek z automatycznym pozycjonowaniem cystern na wagach.

Nalewak jest ekologiczny – nalew odbywa się w sposób hermetyczny. Wszystkie opary odprowadzane są do nowo zbudowanej, dedykowanej tylko do nalewaka NB04, instalacji odzysku oparów (VRU – ang. vapour recovery unit). Pozostałe skropliny wyłapuje natomiast nowoczesny system umieszczony pod lancami nalewczymi. Nowa instalacja VRU w przypadku awarii czy remontu może zastąpić dotychczasową instalację tego typu, co zabezpiecza ciągłość nalewów do cystern.

Dodatkowe inwestycje

Oprócz nalewaka i systemu odzysku oparów, na terenie rafinerii powstały 2 nowe pompownie z 4 pompami oleju napędowego o wydajności 500 m3 każda, dedykowane tylko do nalewaka NB04. Powstał także nowy budynek TIR (ang. technical instrument room – pomieszczenie, w którym znajdują się systemy sterowania), przeniesiono wagi samochodowe oraz zmodernizowano podstacje elektroenergetyczne. W celu usprawnienia ruchu kolejowego ułożono też 5 dodatkowych rozjazdów kolejowych, które wyposażone będą w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.

– Nowy nalewak w rafinerii LOTOSU był bardzo potrzebny. Dzięki niemu nie tylko wzrosną możliwości nalewu do cystern kolejowych, ale także poprawi się elastyczność. Będziemy mogli wygenerować rezerwy podczas modernizacji czy remontu któregoś z pozostałych nalewaków. Będzie to szczególnie przydatne podczas wiosennego postoju remontowego. Naszym sukcesem jest, że inwestycja ta została zrealizowana w terminie i zgodnie z zakładanym budżetem, mimo pandemii i trudności z nią związanych – podkreśla Piotr Chocholski, dyrektor ds. logistyki Grupy LOTOS.

Budowę nalewaka rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Generalnym wykonawcą była firma KB Pomorze. Pomimo pandemii projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem. Prace związane z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem pomp oraz integracją z systemami realizowała spółka LOTOS Serwis. W budowie uczestniczyły również firmy Niwa, Scherzer i Volert.

Oprócz zakończonej budowy nalewaka bramowego oraz instalacji VRU w planach jest również rozbudowa infrastruktury magazynowo-ekspedycyjnej LPG oraz jednego z nalewaków, w ramach którego będzie można dodatkowo dystrybuować benzynę surową oraz gacze powstające w procesie produkcji oleju bazowego.