Lotos Kolej realizuje przewozy towarowe bez zakłóceń

Lotos Kolej realizuje przewozy towarowe bez zakłóceń

Lotos Kolej, dzięki dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu załogi, aktualnie bez  zakłóceń spowodowanych wyjątkową sytuacją w kraju prowadzi swoją podstawową działalność, realizując przewozy towarowe.  

– Nie następują okoliczności, które powodowałyby opóźnienia w dostawach zarówno dla naszych klientów zewnętrznych, jak i spółek z Grupy Kapitałowej Lotos. Prowadzone są również przewozy na stałych relacjach w Niemczech, wynikające z długoterminowych kontraktów – czytamy w oświadczeniu Lotos Kolej

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz sztabu kryzysowego powołanego w Grupie Lotos, w spółce Lotos Kolej zostały wdrożone odpowiednie środki zapobiegawcze, mające na celu ochronę pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz wszystkich osób przebywających na terenie spółki. Pracowników, których charakter wykonywanych obowiązków służbowych na to pozwala, oddelegowano do pracy zdalnej.