LOTOS Kolej na podium Rankingu Firm TSL

LOTOS Kolej na podium Rankingu Firm TSL

To nie pierwszy raz, kiedy LOTOS Kolej staje na podium Rankingu Firm TSL w kategorii uwzględniającej spółki transportowe. W zestawieniu uwzględniono najważniejsze firmy reprezentujące sektory transportu, spedycji i logistyki. Ogłoszenie laureatów oraz wyróżnienie dynamicznie rozwijających się podmiotów nastąpiło podczas jubileuszowej gali, która w tym roku odbyła się w formule on-line.

W tegorocznym Rankingu Firm TSL spółka LOTOS Kolej zajęła trzecie miejsce w kategorii: „Przychody z deklarowanej głównej działalności – transport”, plasując się najwyżej spośród wszystkich spółek kolejowych oraz znalazła się w czołówce kategorii „Przychody z działalności TSL”.

Spółka kolejny raz zapracowała na miejsce na podium rankingu, co jest dowodem stałego, konsekwentnego jej rozwoju. Do udziału w prestiżowym zestawieniu zapraszane są przedsiębiorstwa, które uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln zł i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Udział w rankingu jest bezpłatny, o kolejności decydują jedynie względy merytoryczne.

– Dla spółki niezwykle istotne jest stałe poszerzanie portfela zamówień, co wpływa pozytywnie na wynik finansowy. Obiektywne reguły Rankingu Firm TSL powodują, że ponowne znalezienie się na podium w kategorii firm transportowych jest dużym sukcesem LOTOS Kolej. Jest to dla nas również potwierdzenie skuteczności podejmowanych działań – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

Ranking Firm TSL odbywa się pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej, pod nadzorem merytorycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i uważany jest za jedną z najbardziej obiektywnych, rzetelnych ilustracji rynku TSL w Polsce, z uwagi na metodologię badań skupioną wyłącznie na informacjach finansowych. Pełne zestawienie firm ukazało się w dodatku specjalnym „Transport Spedycja Logistyka” Dziennika Gazety Prawnej.