Łódzkie ogłasza dwa konkursy w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021

Łódzkie ogłasza dwa konkursy w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłasza wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Twoja wymarzona podróż koleją” oraz wojewódzki konkurs fotograficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie”.

Konkurs Plastyczny Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia.

Cele konkursów

  • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021;
  • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej;
  • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu;
  • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników

Warunki udziału w konkursie plastycznym

  • praca powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) z uwzględnieniem, że tematyka pracy przedstawia tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio);
  • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 zdjęcie wykonanej pracy plastycznej zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;

Warunki udziału w konkursie fotograficznym

  • zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio);
  • w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
  • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;

Zgłoszenia udziału w konkursach należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Dla zwycięzców każdego z Konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce – 800 zł,

II miejsce – 600 zł,

III miejsce – 400 zł

i 5 nagród po 100 zł

w przypadku konkursu fotograficznego dodatkowo wartościowe nagrody specjalne ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.