ŁKA: sprawność taboru na poziomie blisko 100%

ŁKA: sprawność taboru na poziomie blisko 100%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedstawiła dane dotyczące niezawodności taboru. Jest się czym chwalić, ponieważ sprawność pojazdów ŁKA to blisko 100%.

Park taborowy

W parku taborowym łódzkiego przewoźnika znajduje się 39 pojazdów, z czego 20 to składy FLIRT3 wyprodukowane przez Stadler w Polsce w latach 2014-2015. Dodajmy, że w połowie sierpnia 2022 r. przewoźnik zakończył projekt rozbudowy 10 jednostek o dodatkowy, środkowy człon.

W ramach drugiego etapu budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zakupiono 14 trójczłonowych składów Impuls 2 wyprodukowanych przez Newag. W wakacje 2022 r. nowosądecki producent dostarczył łódzkiej spółce pojazdy dwutrakcyjne (elektryczno-spalinowe). ŁKA posiada pięć „hybryd”.

Sprawność taboru w 2023 r.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przewoźnika, sprawność pojazdów Stadler FLIRT 3 w 2023 r. wyniosła 99,96 %, pojazdów Impuls 2 –  99,63 %, a niezawodność „hybryd” była na poziomie 99,86%.

Co się dokładnie skrywa przed tymi ważnymi danymi?

Joanna Osińska, Dyrektor Biura Marketingu ŁKA poinformowała Kolejowy Portal, że prezentowana sprawność pojazdów to współczynnik gotowości taboru do wykonywania pracy przewozowej, który obliczany jest osobno dla każdego typu pojazdu.

Przy wyliczaniu współczynnika sprawności taboru brany pod uwagę jest czas wszystkich wyłączeń awaryjnych (liczonych w pełnych godzinach zegarowych), potrzebnych do usunięcia usterki powodującej przerwanie pracy przewozowej, w odniesieniu do całego miesiąca i czasu pozostawania pojazdu w czynnej eksploatacji – tłumaczy Osińska.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, dzięki zaangażowaniu pracy serwisów Stadler i Newag przy wymaganych czynnościach utrzymaniowych (przeglądy okresowe), ich dostępność 24/h/7 oraz mobilność w razie zaistnienia potrzeby interweniowania poza Zapleczem Technicznym, pojazdy są w pełni gotowe do wykonywania pracy przewozowej w planowych pociągach.

Przedstawiciela ŁKA przyznaje, że organizacja pracy przy wymaganych przeglądach w porze nocnej daje możliwość wykorzystywania pojazdów w ciągu dnia, bez konieczności ich odstawiania na czynności utrzymania technicznego.

Planowanie pracy z uwzględnieniem prac serwisowych pozwala na ich wykonywanie w trakcie planowych postojów taboru i nie zakłóca realizacji pracy przewozowej w pociągach handlowych – dodaje Osińska.

Zaawansowana diagnostyka pomaga

Joanna Osińska zaznacza, że dzięki wysoce zaawansowanym systemom diagnostycznym w pojazdach, które on-line przesyłają dane z pojazdu do stanowisk serwisowych, spółka nie traci czasu na lokalizowanie usterek i jest w stanie przygotować się na ewentualną naprawę zanim pojazd zostanie sprowadzony do Zaplecza Technicznego.

Pracownicy ŁKA odpowiedzialni za stan taboru mają w pełni wymaganą wiedzę i informacje o stanie pojazdów, dlatego w znacznym stopniu ułatwia to dalszy proces planowania oraz sporządzania harmonogramów dla wymaganych przeglądów okresowych, czynności serwisowych czy sanitarnych. To właśnie zaangażowanie serwisów utrzymania, pracowników ŁKA nadzorujących pracę taboru, organizacja przeglądów i pracy w zapleczu technicznym przyczyniają się do wysokiej sprawności eksploatowanych pojazdów – podkreśla Joanna Osińska, Dyrektor Biura Marketingu.

Przypomnijmy, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała z bydgoską Pesą umowę na dostawę pięciu