ŁKA: autobusem m.in. do Łowicza, Kutna i Radomia

ŁKA: autobusem m.in. do Łowicza, Kutna i Radomia

Od 12 marca 2023 zacznie obowiązywać wiosenna korekta rozkładu jazdy pociągów ŁKA. Ze względu na prowadzone przez PKP PLK inwestycje do 5 maja za wszystkie pociągi na odc. Zgierz – Łowicz zostaną uruchomione autobusy zastępcze. Również od połowy maja, za wszystkie pociągi na odc. Tomaszów Mazowiecki – Drzewica – Radom pojadą autobusy.

Najważniejsze zmiany na liniach obsługiwanych przez ŁKA

Linia Łódź – Łowicz

Z powodu prac inwestycyjnych prowadzonych na odcinku Zgierz – Glinnik oraz stacjach Stryków i Głowno, za wszystkie pociągi pomiędzy Zgierzem a Łowiczem, w okresie od 12 marca do 5 maja br., pojadą autobusy. Ze względu na dłuższy czas przejazdu, zwiększy się liczba tych połączeń (zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym pomiędzy Łodzią i Strykowem). Zaplanowano również dodatkowe postoje: w Łowiczu koło szpitala, w Głownie przy Galerii oraz w Strykowie przy firmie LEK.

Na stacji Zgierz będą dogodne przesiadki na pociągi do i z Łodzi Kaliskiej oraz Łodzi Widzewa. 

Linia obwodowa Zgierz – Łódź Kaliska – Łódź Widzew

Ze względu na prace inwestycyjne na linii Zgierz – Łowicz uruchomione zostaną dodatkowe połączenia do i ze Zgierza. Na stacji Zgierz pociągi będą dogodnie skomunikowane
z autobusami do i z Łowicza.

Na odcinku Zgierz – Łódź Widzew przez Łódź Kaliską pasażerowie ŁKA będą mogli korzystać z przejazdów pociągami spółki PKP Intercity.

Linia Zgierz – Łódź Widzew przez Łódź Stoki

Na linii uruchomionych zostanie łącznie 48 pociągów, które obsłużą m.in. bezpośrednie połączenia do/z Głowna, Łodzi Fabrycznej i Poznania.

Linia Poznań – Sieradz – Łódź Widzew/ Łódź Fabryczna

Pociągi do i z Poznania pojadą w każdy piątek, sobotę i niedzielę oraz w wybrane dni świąteczne np. poniedziałek wielkanocny i weekend majowy.

Zgodnie z wnioskami podróżnych, pociąg przyspieszony do Sieradza odjedzie z Łodzi Fabrycznej o godzinie 15:23.

Linia Łódź Fabryczna – Tomaszów Mazowiecki – Drzewica/Radom

Od 6 maja do 10 czerwca br. prowadzone będą prace inwestycyjne na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Drzewica – Radom. W tym okresie za wszystkie pociągi ŁKA uruchomiona zostanie ZKA. Na stacji Tomaszów Mazowiecki autobusy będą dogodnie skomunikowane z pociągami.

Linia Łódź Fabryczna – Opoczno – Skarżysko-Kamienna

Aby zapewnić pasażerom dojazd do Skarżyska-Kamiennej na godzinę 9:00, uruchomione zostanie poranne bezpośrednie połączenie z Łodzi Fabrycznej do tej miejscowości.

Linia Skierniewice –  Łowicz – Kutno

Za większość pociągów w tej relacji pojadą autobusy. Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe kursy m.in. z Łowicza do Skierniewic na godzinę 9:00.

W relacji Łowicz Główny – Skierniewice kursować będą trzy pary pociągów, z których pierwsza pojedzie rano, druga po południu, a trzecia wieczorem.

Nadal trwać będą prace związane z przebudową stacji Kutno i linii kolejowej na odcinku Kutno – Łowicz.

Rozpocznie się również przebudowa stacji Bełchów, w związku z czym zaplanowano wprowadzenie ruchu jednotorowego pomiędzy stacjami Skierniewice – Bełchów i Bełchów – Łowicz.

Szeroki zakres prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK powoduje, że Skierniewice i Łowicz nadal będą stacjami obsługiwanymi przez część pociągów spółki PKP Intercity. Ponieważ priorytet na tej linii mają pociągi dalekobieżne (jadąc przez kilka województw muszą wpisać się w prowadzone remonty na tym odcinku), kursowanie większej liczby pociągów ŁKA odbiegałoby od oczekiwań podróżnych. Dokładamy starań, aby podróż autobusami (pomimo dłuższego czasu przejazdu) była jak najmniej uciążliwa dla naszych pasażerów. Służą temu m.in. dodatkowe miejsca postojów autobusów na odcinku Skierniewice – Łowicz oraz możliwość kontynuowania podróży od stacji Skierniewice pociągami, które będą dogodnie skomunikowane m.in. w kierunku Łodzi i Warszawy.

Linia Łódź  – Kutno/Toruń

W wyniku trwającej  przebudowy stacji Kutno, na odcinku Ozorków – Witonia – Kutno wybrane pociągi zostaną zastąpione autobusami.

Na odcinku Łódź Widzew – Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków pasażerowie ŁKA będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami spółki PKP Intercity.

Nadal będą kursować dwie pary pociągów pomiędzy Łodzią a Toruniem. Zwiększy się też liczba dogodnych przesiadek w Kutnie pomiędzy pociągami ŁKA i POLREGIO.

Linia Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa

Kontynuacja budowy przejazdów kolejowo – drogowych w Bedoniu i Gałkówku, spowoduje utrudnienia na stacji Gałkówek oraz wydłużenie czasu przejazdu pomiędzy stacją Łódź Widzew a Koluszkami.

Na odcinku Łódź – Koluszki cały czas obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów ŁKA w pociągach PKP Intercity.

W wyniku przebudowy stacji Warszawa Zachodnia wprowadzono ruch jednotorowy pomiędzy stacjami Warszawa Włochy – Warszawa Zachodnia, co powoduje ograniczenie przepustowości i zmiany godzin kursowania pociągów.

Rozpoczną się również prace na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna.  W związku z tym wszystkie pociągi ŁKA SPRINTER pojadą od stacji Warszawa Zachodnia do i z Warszawy Głównej.

Na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub Warszawę Śródmieście pasażerowie ŁKA SPRINTER będą mogli korzystać z przejazdów pociągami spółki PKP Intercity lub Kolei Mazowieckich, na podstawie wzajemnego honorowania biletów pomiędzy przewoźnikami.