Litewska spółka Trakcji PRKiI z kontraktem na 122 mln zł

Litewska spółka Trakcji PRKiI z kontraktem na 122 mln zł

Zarząd spółki Trakcja PRKiI poinformował o podpisaniu umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie. Wartość kontraktu to 122 mln zł.

Przedmiotem umowy jest na wykonanie robót budowlanych pn. „Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie”. Łączna wartość netto umowy wynosi 26,78 mln euro 122 mln zł. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 17 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

– Data rozpoczęcia robót przypada w ciągu 14 dni od złożenia gwarancji należytego wykonania umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania i złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. Gwarancja należytego wykonania musi wynosić co najmniej 10% wartości netto umowy i może być udzielona jako gwarancja bankowa lub depozyt – czytamy w komunikacie giełdowym Trakcji PRKiI.

Na początku stycznie 2020 r. należąca do Grupy Trakcja litewska spółka Kauno Tiltai podpisała wartą blisko 199 mln zł umowę na kompleksową przebudowę szlaku kolejowego na trasie Plungė-Šateikiai.