KŚ przywróciły zasady zwrotów biletów zgodnie z regulaminem

KŚ przywróciły zasady zwrotów biletów zgodnie z regulaminem

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i przejście wielu osób np. na system pracy zdalnej od marca Koleje Śląskie wprowadziły możliwość zwrotu biletów bez potrącania odstępnego. Teraz przewoźnik przywrócił obowiązujące wcześniej zasady.

W związku z powyższym od 4 maja w przypadku zwrotów biletów okresowych i Metrobiletów zwracana jest należność proporcjonalna do czasu, w jakim bilet nie został wykorzystany, po potrąceniu 10% odstępnego.

Warunkiem zwrotu jest zachowanie obowiązujących terminów zwrotu biletów, co oznacza, że w przypadku biletu miesięcznego zwrotu można dokonać nie później niż dziesiątego dnia ważności biletu, a w przypadku biletu kwartalnego nie później niż przed upływem trzydziestego dnia jego ważności.

Podtrzymana natomiast pozostaje możliwość zwrotu biletów drogą elektroniczną. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną dotyczących zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet okresowy dopuszczona jest możliwość zwrotu na podstawie załączonej kopii biletu. W związku z tym Koleje Śląskie proszą o własnoręczne przekreślenie po przekątnych w sposób trwały czołowej strony biletu, skuteczne (w sposób uniemożliwiający odczytanie) i trwałe wykreślenie numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie, a także dokonanie adnotacji równolegle do linii przekreślenia o treści „ZWROT”. Przesłanie wraz z wnioskiem o zwrot tak „opisanej” kopii biletu przyspieszy jego rozpatrzenie.

Powyższe zasady nie dotyczą biletów zakupionych za pośrednictwem systemu e-KŚ, e-podróżnik oraz aplikacji mobilnej SkyCash.