Lekcja Kolejowego ABC podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Lekcja Kolejowego ABC podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Dziś, 25 września o godz. 17.20 UTK zaprasza na wyjątkową lekcję Kampanii Kolejowe ABC „Być jak nosorożec Rogatek – misja bezpieczeństwo”. Zostanie ona przeprowadzona zdalnie w ramach 7. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W zajęciach można wziąć udział online, klikając w link. Wystarczy komputer, tablet czy telefon z dostępem do internetu.

„Być jak nosorożec Rogatek – misja bezpieczeństwo. Lekcja online Kampania Kolejowe ABC” będzie jednym z elementów Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do udziału w zajęciach organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego zapraszamy wszystkich chętnych. W lekcji można uczestniczyć, klikając w link spotkanie w aplikacji Microsoft Teams. Po przekierowaniu do wydarzenia należy wpisać swoje imię i pierwszą literę nazwiska bądź nick. UTK zaprasza w piątek 25 września o godzinie 17.20. Wcześniejsze zapisy nie są konieczne.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich to wydarzenie organizowane przez  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz urzędami marszałkowskimi i instytucjami wdrażającymi Fundusze Europejskie w całej Polsce. Ma na celu promocję Funduszy Europejskich oraz projektów realizowanych ze środków z nich pozyskanych, które znacząco wpłynęły na rozwój Polski.

W 2020 roku kończy się trwająca od 2014 roku perspektywa finansowa, dlatego DOFE będą doskonałą okazją do podsumowań i refleksji. Prezentowane będą sukcesy polskich beneficjentów – firm, szkół, organizacji pozarządowych czy samorządów zrealizowane w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez UTK to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ich nauczycieli i wychowawców oraz całego społeczeństwa. Jej celem jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych, na dworcach, w pociągach i w okolicach torowisk, prowadzących do zwiększenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 27 630 000,00 PLN. Wartość dofinansowania UE to 23 485 500,00 PLN. Kampania Kolejowe ABC jest realizowana od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.