Legitymacje studenckie i doktoranckie będą ważne dłużej

Legitymacje studenckie i doktoranckie będą ważne dłużej

Legitymacja studencka lub doktorancka, ważna w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowuje swoją ważność do 31 maja 2020 r. Pasażer, który podczas kontroli biletów okaże legitymację studencką lub doktorancką bez ważnego stempla lub nowego hologramu nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

Podczas wprowadzonego w Polsce stanu epidemii związanej z zachorowaniami na COVID-19 zostały zmienione przepisy dotyczące ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich. Legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności uzyskiwania fizycznej prolongaty (stempla lub nowego hologramu). Legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. zachowują ważność do 31 maja 2020 r.