Laude powiększyła swoją flotę o lokomotywę Vectron MS

Laude powiększyła swoją flotę o lokomotywę Vectron MS

Laude Smart Intermodal powiększyła swoją flotę o najnowocześniejszą w Europie lokomotywę – Vectron MS. Pojazd został zakupiony przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej na realizację przewozów intermodalnych, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych, zarówno pasażerskich, jaki i towarowych.

Pod koniec 2019 r. firma Laude Smart Intermodal S.A. podpisała umowę na zakup lokomotywy wielosystemowej Vectron. Nowy pojazd dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym. Został wyposażony w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywa posiada homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię, przy czym pojazdy z platformy Vectron zostały dopuszczone do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

– Rokrocznie obserwujemy bardzo dynamiczny, kilkunastoprocentowy wzrost w przewozach intermodalnych przede wszystkim w relacjach międzynarodowych, dla rozwoju których wielosystemowe elektryczne lokomotywy liniowe są niezbędne. Nowy pojazd w rękach Laude Smart Intermodal wpisuje się w ten trend i będzie służył operatorowi dzisiaj i przez następne kilkadziesiąt lat – mówi Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.

Obecnie 50 lokomotyw Vectron jest w rękach polskich przewoźników, a znacznie więcej wjeżdża codziennie na sieć PKP PLK S.A. Do tej pory zostało sprzedanych ponad 1000 lokomotyw Vectron dla ponad 50 klientów w 16 krajach w całej Europie. W Polsce lokomotywy Vectron zostały zakupione przez PKP Cargo, Industrial Division, Lotos Kolej, DB Cargo Polska oraz Laude Smart Intermodal.

– Laude kojarzy się ze świeżym spojrzeniem i innowacyjnością, chcemy być game changerem rynku logistycznego. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz nowy projekt o nazwie TIME FOR REVOLUTION będzie obsługiwany przez technologicznie najnowszą na rynku lokomotywę Vectron MS Siemensa. Zaplanowana przez nas rewolucja będzie wymagała z pewnością większej liczby lokomotyw i mamy nadzieję zdobywać kolejne rynki przy udziale lokomotyw Siemensa – zapowiada Marcin Witczak, Prezes Laude Smart Intermodal.

– Partnerem biznesowym i operacyjnym Laude Smart Intermodal jest jeden z największych europejskich przewoźników kolejowych – PKP Cargo S.A. Zacieśnienie współpracy pozwoli na wsparcie rewolucji Laude i dalszy efektywny rozwój projektów biznesowych, jak również optymalizację procesów i kosztów dzięki wspólnemu wykorzystaniu nowoczesnego taboru – lokomotyw i wagonów, zarówno własności Laude, jak i PKP Cargo.

Lokomotywy Laude zostały zakupione z dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego.

Podstawowym celem projektu jest przeniesienie międzygałęziowe ładunków z transportu samochodowego na kolejowy poprzez rozwój transportu intermodalnego realizowanego przez Laude.