Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej usprawni ruch kolejowy z Krakowa do Bielska Białej  

Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej usprawni ruch kolejowy z Krakowa do Bielska Białej  

Łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej pozwoli skrócić czas przejazdu pociągiem o blisko kwadrans z Krakowa do Bielska Białej. Dzięki inwestycji będą jeszcze lepsze możliwości podróży na trasie, łączącej Małopolskę z woj. śląskim. Rozpoczyna się kolejny etap prac. Przedsięwzięcie za blisko 23 mln zł netto współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łącznica kolejowa, to rozwiązanie, które wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Dzięki temu, możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków – Bielsko-Biała – Kraków.  Łącznica o długości blisko 500 m, połączy dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała, dzięki czemu o blisko 15 minut skróci się czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej.

17 września wznowienie bezpośrednich połączeń z Krakowa do Bielska Białej – zakończy się I etap inwestycji. W pierwszym etapie, prace wymagały przez miesiąc zmian w organizacji ruchu. Dobudowano wówczas m. in. fragment nasypu kolejowego i sieć trakcyjną w miejscu włączenia nowej linii do czynnych torów linii nr 97 i 117. Wykonano jednocześnie rozbudowę istniejącego mostu kolejowego nad ciekiem wodnym. Ważny zakres prac początkowego etapu stanowiła także zabudowa rozjazdu na linii kolejowej 117 wraz z odcinkami torów dojazdowych.

Prace w kolejnym etapie będą prowadzone bez komunikacji zastępczej. Roboty obejmą dalsze formowanie nasypu kolejowego i budowę dwóch przepustów. Kontynuowana będzie jednocześnie budowa sieci trakcyjnej, torów i odwodnienia łącznicy. W zakresie kolejnych prac jest również budowa zasilania, oświetlenia oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Prace za blisko 23 mln zł netto realizowane są w ramach zadania: „Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna”. Oddanie łącznicy kolejowej do użytkowania planowane jest w grudniowym rozkładzie jazdy 2023/2024.

Inwestycja jest częścią projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje PLK zapewniają coraz lepsze podróże między woj. małopolskim i śląskim

Budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to kolejne przedsięwzięcie, zwiększające atrakcyjność linii Kraków – Bielsko-Biała. Na trasie PLK zrealizowały już inwestycje za 129 mln zł. Prace między Wadowicami a Andrychowem poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dodatkowy przystanek Osiedle Podhalanin i zmodernizowane perony na stacji Andrychów oraz na przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie zapewniają lepszą dostępność do kolei. Korzystnym rozwiązaniem na jednotorowej trasie, wpływającym na jakość podroży jest także wybudowana mijanka w Barwałdzie Średnim i przystanek w dogodniejszej lokalizacji.

Prace zrealizowano w ramach projektu o wartości 129 mln zł: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa” (Etap I), współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Prace poprawiające dostęp do kolei zaplanowano również na terenie województwa śląskiego. Dzięki przebudowie stacji Kozy, podróżni łatwiej wsiądą do pociągów w kierunku Bielska-Białej, Andrychowa, Wadowic i Krakowa.