KW z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

KW z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

Koleje Wielkopolskie otrzymały od spółki PKP Energetyka ofertę w postępowaniu na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego i opcjonalnego przewoźnik zamierza przeznaczyć 384 425 663,97 zł brutto, w tym dla zamówienia: 223 831 707,45 zł brutto dla zamówienia podstawowego oraz 160 593 956,52 zł brutto dla opcjonalnego. PKP Energetyka złożyła ofertę w kwocie 408 146 353,85 zł brutto, z czego 267 746 183,15 zł brutto na zamówienie podstawowe oraz 140 400 170,70 zł brutto dla opcji.

Przypomnijmy, że zamówienie ma być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. z możliwością skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu realizacji umowy maksymalnie o rok, do 31 grudnia 2025 r.

Podstawową informacją służącą do określenia wielkości zużycia Energii Trakcyjnej dla pociągów przewoźnika będzie praca przewozowa wyrażona w tysiącach bruttotonokilometrów (tys.br.tkm) i odnosząca się do tzw. pracy przewozowej wagonowej (nie uwzględniającej ciężaru pojazdu trakcyjnego).

Koleje Wielkopolskie planują, że praca przewozowa wagonowa w 2023 r. wyniesie 1192091,747 tys.br.tkm, w 2024 r. 1332096,410 tys.br.tkm a w 2025 r. 1363381,870 tys.br.tkm. Przewoźnik szacuje, że w 2023 r. pojazdy trakcyjne zużyją energię trakcyjną na poziomie 55653,848 MWh, w 2024 r. 65794,505 MWh, a w 2025 r. 67515,326 MWh.