Komitet Transportu PAN w CEMM

Komitet Transportu PAN w CEMM

 W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów odbyło się spotkanie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk z udziałem dr inż. Ignacego Góry, Prezesa UTK. Spotkanie było okazją do omówienia nowych zasad egzaminowania maszynistów i zaprezentowania nowoczesnego centrum.

W czwartek 8 grudnia odbyło się spotkanie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK, który jest również członkiem komitetu, omówił nowe zasady egzaminowania maszynistów, które zaczną obowiązywać od 2023 r. oraz przedstawił nowy ośrodek.

CEMM skupia wszystko to, czego potrzebujemy, aby budować bezpieczną kolej. Nowe przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów wraz z ośrodkiem wyposażonym w najnowocześniejsze technologie to element kompleksowej strategii podnoszenia bezpieczeństwa transportu kolejowego realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Cieszę się, że znajduje ona uznanie w środowisku naukowym Polskiej Akademii Nauk – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Nowoczesne technologie, staranność przygotowania wizualizacji, jak również precyzyjnie odwzorowane warunki jazdy maszynisty znalazły uznanie wśród członków Komitetu Transportu, czyli nie tylko wśród przedstawicieli branży kolejowej, ale także pilotów samolotów czy kapitanów morskich masowców.

Egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe i przeprowadzane przez Prezesa UTK, a w części teoretycznej egzaminu na świadectwo pojawią się jazdy na symulatorach. Wszystko będzie się odbywało w jednym z najnowocześniejszych ośrodków egzaminowania w Europie – CEMM – zbudowanym przez UTK przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. W budynku CEMM, obok zaplecza egzaminacyjnego i socjalnego,  znajdują się symulatory zaprojektowane i zbudowane z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej podnieść jakość egzaminowania maszynistów, a w konsekwencji poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce.

Przypomnijmy, że decyzją Prezesa UTK stanowisko Dyrektora Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów objął Grzegorz Prusik.

Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk został powołany w 1972 r. i zajmuje się m.in. transportem w aglomeracjach miejskich, transportem kolejowym, a także technologiami procesów przewozowych.