KW: miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia

KW: miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia

Od 15 kwietnia Koleje Wielkopolskie wprowadzają Ofertę Specjalną biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę skierowaną dla pracowników ochrony zdrowia.

Zgodnie z warunkami taryfowymi ww. Oferty Specjalnej, do skorzystania z niej będą uprawnieni:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego.

Oferta Specjalna umożliwia przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych „tam” oraz „tam i z powrotem” w cenie 1,00 zł. Bilety dostępne będą w punktach odprawy w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, a także w pociągu u obsługi z ważnością od dnia nabycia (bez opłaty za wydanie biletu).

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia będzie musiała posiadać w pociągu ważny dokument, poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu).

W pociągach Kolei Wielkopolskich honorowane będą bilety wydane na podstawie oferty specjalnej spółki PolRegio – „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”, wystawionych na przejazdy pociągami PolRegio zgodnie z relacją wskazaną na bilecie.