Kujawsko-pomorskie nie rezygnuje z zakupu nowych jednostek

Kujawsko-pomorskie nie rezygnuje z zakupu nowych jednostek

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił kolejne postępowanie na zakup maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania każdego z pojazdów.

W ramach zamówienia podstawowego przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Samorząd przewiduje skorzystanie z prawa opcji.

W ramach pierwszego prawa opcji Urząd przewiduje dostawę jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania  pojazdu. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego, nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Zamawiający poinformuje o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach drugiego prawa opcji zamawiający przewiduje dostawę maksymalnie pięciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania jednostki. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w przypadku przyznania na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027.

Zamawiający poinformuje o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: termin dostawy – 40 pkt oraz cena 60 pkt. Na oferty Urząd czeka do 27 listopada 2023 r. Przypomnijmy, że w pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pesa Bydgoszcz.  

Jakie pojazdy?

Urząd Marszałkowski oczekuje dostawy czteroczłonowych pojazdów o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej wynoszącej 160 km/h. Układ wnętrza ma być jednoprzestrzenny, z min. liczba miejsc siedzących wynosząca 180. Łączna liczba miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby na m2 to min. 200. Jednostka ma być w pełni klimatyzowana, wyposażona w dwie toalety systemu zamkniętego zgodnie z TSI PRM w tym jedna uniwersalna. Za napęd mają odpowiadać silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW.

Każdy podwójny fotel będzie wyposażony w dwa gniazdka elektryczne z 2 gniazdami USB 5V. W pojazdach będzie miejsce na co najmniej sześć rowerów oraz dwa miejsca na ustawienie wózków inwalidzkich wraz z pasam bezpieczeństwa. Będzie także wydzielone miejsce dla obsługi pokładowej pociągu zlokalizowane w członach skrajnych bezpośrednio za ścianką przedziału maszynowego.