Alstom i Łukasiewicz-PIT podpisali list intencyjny w sprawie współpracy

Alstom i Łukasiewicz-PIT podpisali list intencyjny w sprawie współpracy

Alstom oraz Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podpisali list intencyjny, który ma na celu rozpoczęcie współpracy w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu transportu kolejowego. Obejmuje on analizy techniczne i wdrożeniowe, przy czym zarówno Alstom, jak i Łukasiewicz-PIT wspólnie podejmą inicjatywy skierowane do zainteresowanych aglomeracji i gmin w Polsce.

Jako największy pracodawca i eksporter w polskim przemyśle kolejowym, dostarczamy dostęp do najnowocześniejszych technologii dla zrównoważonej mobilności na skalę globalną. Przez wiele lat nasze lokalne zespoły skutecznie realizowały międzynarodowe umowy, które wymagały wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Chcemy połączyć nasze praktyczne, zawodowe doświadczenie, a także unikalną wiedzę i doświadczenie na polskim rynku z uznanym zespołem naukowym i badawczym Sieci Łukasiewicz. Jestem przekonany, że nasza współpraca ułatwi rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, co z kolei przyspieszy dalszy dynamiczny wzrost w polskim przemyśle kolejowym” – oświadczył Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i krajach bałtyckich.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny prowadzi prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w dziedzinie nowoczesnych i zmodernizowanych taborów kolejowych. Centrum realizuje projekty związane z rozwojem wszystkich rodzajów pojazdów kolejowych, w tym lokomotyw, składów trakcyjnych, wagonów pasażerskich i towarowych, tramwajów, autobusów szynowych oraz pojazdów szynowo-drogowych. Oprócz szerokiego rozwoju całych pojazdów, prace obejmują także istotne zespoły i podzespoły, a także ich modernizację.

Jednym z naszych kluczowych celów jest rozszerzenie zakresu współpracy na rynki zagraniczne. Alstom to bardzo dobry partner, z którym możemy wymieniać wiedzę i międzynarodowe doświadczenie w przemyśle kolejowym. Oferowane przez nas rozwiązania są interdyscyplinarne i dlatego innowacyjne. Łączymy sztuczną inteligencję, logistykę, kolejnictwo i inne dziedziny badawcze, którymi zajmujemy się na co dzień. Opracowujemy również projekty w dziedzinie transportu zrównoważonego. Ta współpraca stanowi doskonały przykład wdrażania idei nauki dla biznesu – powiedziała Aleksandra Remelska, Zastępca Dyrektora ds. Finansów w Łukasiewicz – Instytucie Technologii Poznań.

Alstom współpracuje z polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami od wielu lat. Od 2014 roku zakład w Katowicach organizuje liczne kursy i działalności dydaktyczne na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej. Obejmują one tematy z zakresu projektowania bezpiecznych i wzajemnie powiązanych systemów, elektrotechniki oraz oprogramowania. Firma dostarczyła również uniwersytetowi specjalistyczne oprogramowanie Local Control Center i oferowała staże przez cały rok studentom uczelni z całego świata. Spośród ponad 280 przeszkolonych studentów, około 90 osób zdecydowało się dotychczas kontynuować swoją karierę zawodową w Alstomie.

W lutym 2023 roku Alstom podpisał umowę z Politechniką Krakowską, która obejmuje między innymi współpracę związana z badaniami i karierą absolwentów, promocją osiągnięć w dziedzinie rozwoju nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz stałą wymianę wiedzy, doświadczenia i kompetencji w tej dziedzinie. W ramach swojej działalności dydaktycznej i badawczej Politechnika Krakowska we współpracy z Alstomem organizuje kształcenie z zakresu sterowania ruchem kolejowym na poziomie inżynierskim, doktoranckim i podyplomowym.

We wrześniu 2023 roku Alstom podpisał list intencyjny z Polskim Instytutem Kolejnictwa oraz liderami technologii mobilnych w sprawie wdrożenia i testowania standardu komunikacyjnego FRMCS opartego na technologii 5G. Wdrożenie tego nowego standardu stanowi kluczowy krok w kierunku pełnej digitalizacji transportu kolejowego w Polsce. Współpraca zakłada wspólne projekty badawcze i rozwojowe, weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych.